Posts Tagged ‘solidaritet’

Solidaritet är inte allmosor

Posted in ekonomi, etik, filosofi, politik on fredag, december 21st, 2012. 5 comments so far