Gustav Nilsonne

Gustav är medicine doktor och forskare i i kognitiv neurovetenskap vid Stockholms Universitet och Karolinska Institutet. Han arbetar främst med hjärnavbildning och försöker förstå de mekanismer som gör att man uppfattar andras känslouttryck och beter sig prosocialt.

Vid sidan av detta är Gustav också intresserad av politik, inte minst sexualpolitik, och har bl.a. varit ordförande för RFSU Stockholm.