Archive for the ‘Karim Jebari’ Category

Vetenskapens historia: kontinuitet eller revolution?

Posted in filosofi, Karim Jebari on onsdag, mars 4th, 2015. No comments yet

Att kvantifiera klimatkatastrofen

Posted in etik, Karim Jebari, klimatet on fredag, februari 6th, 2015. No comments yet

Existential Risk and Pascal’s Wager

Posted in etik, filosofi, Karim Jebari on onsdag, februari 4th, 2015. 3 comments so far

Vad är terror?

Posted in filosofi, Karim Jebari, politik on söndag, februari 1st, 2015. One comment so far

En utopisk-pragmatisk lösning på flyktingproblemet

Posted in etik, invandring, Karim Jebari, politik on fredag, december 12th, 2014. 9 comments so far

Heidegger, Nazismen och längtan efter det autentiska

Posted in filosofi, Karim Jebari on måndag, december 8th, 2014. One comment so far

En ny modell för monetär expansion

Posted in ekonomi, Karim Jebari, politik on lördag, november 8th, 2014. 5 comments so far

Vad bör göras åt skuldsättningen (på sikt)?

Posted in ekonomi, Karim Jebari, politik on lördag, november 8th, 2014. 2 comments so far

Deflation och arbetslöshet

Posted in ekonomi, Karim Jebari, politik on lördag, november 8th, 2014. 3 comments so far

Om bubblor, duvor och hökar

Posted in ekonomi, Karim Jebari, politik on lördag, november 8th, 2014. 4 comments so far