Bör vi vaccinera riskgrupperna?

Torbjörn Tännsjö argumenterar i Aftonbladet att vi istället för att vaccinera riskgrupperna bör vaccinera unga friska personer som bidrar mest till smittspridningen. Jag tror att han har fel, av följande skäl: 

  • Varje person över 70 som blir sjuk löper en avsevärd risk att behöva läggas in på sjukhus, antingen på IVA eller på infektionsklinik/geriatrik. Sådana platser är dyra, och begränsade i antal. För att “spara” en IVA-plats behöver vi vaccinera ett mindre antal 70-åringar än 20-åringar. 

 

  • Vaccinet bygger på ny och relativt experimentell teknologi och har inte hunnit testas över lång tid. När man utsätter någon för en potentiellt riskabel medicinsk intervention så kan det vara legitimt om den personen annars hade löpt en stor risk att bli sjuk eller dö. Det är alltså mer acceptabelt att utsätta äldre än yngre för den medicinska risken som är förknippad med detta vaccin, eftersom äldre också löper större risk att bli allvarligt sjuka och dö. Man kan förstås argumentera, som Torbjörn Tännsjö gör, att de unga löper en större risk eftersom de riskerar fler levnadsår än de äldre. Det stämmer att en risk kan vara större om man har mer att förlora, även om sannolikheten är lägre. Säg att en 70-åring riskerar 10 år av liv och en 60-åring riskerar 20 år. Om sannolikheten att 70-åringen dör är mindre än dubbelt så stor så löper 60-åringen den större risken. Men vad gäller Covid-19 är sannolikheten att en äldre person (75-84) dör 220 gånger större än för den som är ung (20-29). Det innebär att även om de yngre har mer att förlora så är sannolikheten så låg att dö att de äldre ändå löper den större risken. 

 

  • I en naiv population (alltså en där få är immuna, som t ex Finland) kan det finnas skäl att vaccinera folk som förväntas vara “superspridare”, givet att man kan identifiera dessa (inte trivialt). Men i Sverige, där gissningsvis uppemot en femtedel av befolkningen kommer att ha varit sjuka innan vi får vaccinet är det inte en bra idé. Skälet till detta är att det är de som potentiellt sprider sjukdomen mest är de som själva löper störst risk att bli sjuka först, som Tom Britton argumenterat. Det innebär att de redan har varit sjuka och är därmed redan immuna. Om vi vaccinerar unga superspridare skulle vi sannolikt “slösa bort” vaccinet på dessa, eftersom de redan i hög utsträckning är immuna. 

 

Sammanfattningsvis så har Torbjörn Tännsjö rätt i att vaccinet bör användas för att bekämpa pandemin, men i detta fall görs det mest effektivt om vi vaccinerar riskgrupperna före de yngre. 

Publicerad fredag, december 4th, 2020 i etik, filosofi.

Vad tycker du?