Om evidens och ideologi

Igår publicerades en artikel på DN Debatt skriven av Nätverket för evidensbaserad policy, där personerna som skriver här är bland initiativtagarna. Olyckligtvis ändrade DN:s debattredaktör rubriken så att många fick en felaktig uppfattning av vår poäng. I det här inlägget vill jag svara på en av de vanligaste frågorna som jag diskuterat i sociala medier.

“Anser ni verkligen att evidensbaserad policy kan ersätta värderingar inom politiken? Förespråkar ni ett expertstyre?”

Svaret på dessa frågor är: NEJ.

Det finns inga “vetenskapliga värderingar”. Om det finns moraliska sanningar, så går de inte att härleda ur våra bästa vetenskapliga teorier.

Vad evidensbaserad policy handlar om är att klargöra vad som är mål och vad som är medel. Om vi är överens om att t ex privatiseringen av välfärdstjänsterna är blott ett medel för att uppnå ett mål (kvalité och kostnadseffektivitet), så skulle vi kunna överlåta det åt experter att bedöma hur välfärdstjänsterna ska utformas.

Problemet är att politiker ofta blandar ihop mål och medel. Politiker på vänsterkanten tycks tro att om välfärdstjänsterna återkommunaliserades så skulle det bli mycket bättre. Politiker på högerkanten tycks tro motsatsen. Oenigheten tycks skenbart handla om fakta, men handlar egentligen om värderingar: “hur bör ett gott samhälle se ut”. Jag menar att det är viktigt att klargöra detta för väljare och politiker, så att de som anser att hur välfärdstjänsterna levereras är en mindre viktig fråga än kvalitén med vilket de levereras, kan välja det parti som kan förhålla sig pragmatiskt till medlet och fokusera på målet.

Sammanfattningsvis: evidensbaserad policy handlar inte om expertstyre. Det handlar om att tvinga politiker att vara tydliga med skillnaden mellan mål och medel.

Publicerad måndag, juni 1st, 2015 i Evidensbaserad policy, Karim Jebari, politik.

7 kommentarer

  1. Till anonym: du anser att det var en sermstereesa jag var pe5. Jag delar inte din uppfattning. Har du fullste4ndig koll f6ver vilka svenska ff6retag och organisationer som utbildar sina anste4llda i andra spre5k ff6r att det e4r nf6dve4ndit utifre5n deras arbetsuppgifter? Kan du avgf6ra att jag inte behf6ver den he4r typen av spre5kutbildning? Finns det ne5gon typ av utbildning som du anser skulle vara motiverad med he4nsyn till uppdraget?Sen tycker jag det e4r en ff6rme5n att vara folkvald politiker pe5 heltid. Men det tar be5de tid och kraft fre5n annat. Till exempel familj och ve4nner. Till Robert:Det kanske inte e4r nf6dve4ndigt att ha spre5kutbildning i Frankrike eller England, men e4r du se4ker att det blir lika eller hf6gre kvalitet och le4gre pris ff6r att man har utbildningen i Sverige? Jag valde som me5nga andra att vara inneboende hos en engelsk familj ff6r att ”tvingas” prata engelska mer intensivt. Till skillnad fre5n hur det skulle bli i Sverige. Och pe5 skolan i London se5 var det deltagare fre5n me5nga andra europeiska le4nder vilket gjorde att man pratade engelska e4ven pe5 lunchrasten. Huruvida kostnade e4r motiverad e4r det naturligtvis upp till varje enskild att bedf6ma. 2-4 miljoner kr e4r mycket pengar som kommer fre5n skattebetalarna. Som samtidigt anser att deras ff6retre4dare i riksdagen ska kunna representera landet pe5 ett bra se4tt. Finns det ne5gon utbildning som du anser vara motiverad av uppdraget? Se5 till be5da:Jag anser att det e4r oerhf6rt viktigt att granska de kostnader som politikeruppdragen medff6r. Men jag te4nker inte ge5 kle4dd i se4ck och aska eller be om urse4kt ff6r att jag ff6rsf6ker gf6ra mitt be4sta ff6r att utff6ra det uppdrag som jag fe5tt av ve4ljarna i d6rebro le4n. Och jag ve4grar ta skit bara ff6r att jag numera re5kar vara folkvald pe5 heltid iste4llet ff6r att vara brevbe4rare pe5 heltid.

  2. from internal and external disease. Coconut milk also can build our immune system just like other kinds of milk. Coconut milk is liquid which is extracted from coconut. The color is white and the milk is oily

  3. – I upgraded to 3.6.7 after 3.6.5 crashed with the new WP 3.2.0 upgrade. Irreversibly. Now I have the same problems as tmr. I found part of it – I use the WPUnique plugin and that seems to aggrevate the problem. It disappears when I delete WPUnique, reappears when I reinstall. I have another problem – the title on posts is repeated, like “Hey there I’m Back!Hey there I’m Back!” That one I haven’t traced down yet – I think there are still a few glitches in Atahualpa 3.6.7 – hope you sort them out soon – geocogen.org is a corporate website and I can’t wait much longer!

  4. Merci Gerard, merci les ours, je crois que quand j’aurai rejoint Tunja ce sera plus facile, la j’ai pris un chemin de traverse, histoire de corser un peu l’aventure… Mais le moral est la, et la recompense aussi avec le plaisir d’ y arriver, les paysages, les rencontres, et des choses qui se disent pas mais qui se vivent… Merci de ton message, biosu a toi et a tous les ours

  5. Good blog! I genuinely love how it is easy on my eyes and also the facts are well written. I am wondering how I could be notified whenever a new post has been made. I have subscribed to your rss feed which should do the trick! Have a nice day!

Vad tycker du?