Vad är terror?

Ibland kan språkbruket förändras så pass snabbt och försåtligt att ett begrepp kan officiellt betyda en sak, men används de facto för att beskriva något annat. Detta kan vara problematiskt när begreppet också är laddat med normativa omdömen, alltså när vi förväntas ha en viss attityd gentemot något i kraft av att det kan beskrivas med detta begrepp.

Det slog mig idag att begreppet “terrorist” eller “terror”, som förstås är starkt negativt värdeladdat, genomgått en sådan här mutation. I det officiella språkbruket betyder “terror” ungefär “våld som utövas av icke-statliga aktörer mot civila mål och som avser att genom fruktan uppnå politiska mål ”.

Men till vardags har ordet kommit att betyda “våld som utövas av icke-statliga aktörer som också är muslimer mot civila mål och som avser att genom fruktan uppnå politiska mål”.

Därmed kan allehanda politiker och skribenter droppa fraser som “inte alla muslimer är terrorister, men alla terrorister är muslimer”. Den meningen är ju uppenbart falsk, om vi inte använder oss av den nya definitionen ovan (då blir den trivialt sann istället).

Jag tror att den nya begreppsförskjutningen är extra problematisk eftersom ordet “terror“ är så starkt laddat. Terror innebär att det blir SÄPOs ansvar. Terror innebär att det måste analyseras av samtliga proffstyckare och ledarsidor. Terror innebär att ideologiskt närliggande organisationer (antingen faktiskt eller i samhällets ögon) måste letas upp och avkrävas ett avståndstagande. Terror innebär att målet för terrorn inte kan fördömas.

Om vi testar att undersöka verkligheten med det officiella terrorbegreppet så inser vi hur absurt detta är. Sverige har nämligen skakats av ett stort antal terrordåd den bara de senaste månaderna.

Det har skett ett halvdussin mordbränder mot romska läger, där minst en person omkommit. Klassiskt terrorbrott. Moskéer har också utsatts för terror i minst tre fall (som jag känner till) och det är ren tur att ingen dog i ett av fallen. Flyktingförläggningar har också utsatts för terror i ett flertal fall i år, där minst en (som jag kan minnas) satts i brand. Detta är klassiska terrorhandlingar, begångna av militanta extremister. Men eftersom extremisterna inte är muslimer så får inte den här typen av brott de resurser och uppmärksamhet från Polis och säkerhetspolis som de skulle ha fått om de hade begåtts av muslimer.

Ibland kan filosofer beskyllas för att ägna sig åt begreppsligt hårklyveri. Men just det här visar att begrepp är viktiga, för de styr hur vi fördelar resurser, och fäller moraliska omdömen. Det visar också vilka vi anser vara värda att skydda och vilkas våld vi vill uppmärksamma.

Publicerad söndag, februari 1st, 2015 i filosofi, Karim Jebari, politik.

En kommentar

  1. Har aldrig tänkt på detta. Mycket viktig iakttagelse!

Vad tycker du?