En utopisk-pragmatisk lösning på flyktingproblemet

Sverige har ett problem. Vi vill vara generösa och ta emot alla människor som söker asyl i Sverige. Samtidigt råder det stora brister i vår infrastruktur för att ta emot dessa. Detta beror delvis på att medborgarna i Sverige inte vill ha flyktingar i sin närhet. Samtidigt så dör tusentals människor på flykt (Medelhavet) därför att vi kräver av flyktingar att de ska ta sig hit innan de kan söka asyl. Men eftersom vi kräver visum av personer som kommer från till exempel Syrien, så kan de inte ta sig hit på ett legalt sätt. Enda skälet till att vi gör detta är för att vi vill begränsa antalet asylsökande.

Här är ett utopiskt förslag på hur dessa problem kan lösas.

Fler länder i världen experimenterar med “särskilda ekonomiska zoner”, där andra lagar och regler gäller än i resten av landet. Sverige skulle kunna upprätta en särskild humanitär zon. Så här tänker jag mig att det skulle kunna se ut.

En bit mark i en glest befolkad del av landet utses som den särskilda humanitära zonen, som kan kallas för “Fristaden”. Fristaden behöver en flygplats och närhet till en större väg och gärna en hamn. Till Fristaden får vem som helst komma, oavsett skäl. Vid ankomsten får alla ett personnummer, ID-kort och uppehållstillstånd. Uppehållstillståndet kan förnyas efter fem år. Efter tio år är du medborgare. Men du kan bara få uppehållstillstånd i Sverige om du är medborgare i Fristaden. Detta innebär att vi kan ta emot ett stort antal personer som annars hade blivit mördade, torterade eller våldtagna utan att besvära våra medborgare eller tvinga våra kommunpolitiker att bygga bostäder.

I Fristaden gäller ett regelbaserat byggsystem, det betyder att byggfirmor automatiskt får tillstånd att bygga, givet att de uppfyller vissa villkor. Tillståndsprocessen beror därmed inte på byråkraters godtycke. Fristaden kan med fördel anamma ett minimalistiskt regelsystem, med fokus på transparens och administrativ effektivitet. Fristadens byråkrater bör vara högt avlönade tjänstemän som kan tala flytande engelska, franska och ytterligare ett icke-europeiskt språk. Fristadens officiella språk bör vara engelska.

I Fristaden äger administrationen all mark och leasar den till företag eller privatpersoner, vilket står för en majoritet av dess intäkter. Administrationen får ett grundanslag för att bygga nödvändig infrastruktur från Sverige, men bekostar därefter sig själv med hyresintäkter från markpriser och vissa punktskatter och avgifter. Administrationen sköter rättsväsende, underhåll av infrastruktur och tillstånd. Annars får folk sköta sig själva.

Det finns en uppfattning att flyktingar är fattiga och apatiska paket som måste omhändertas av våra myndigheter. Detta stämmer för det mesta inte. Enligt detta förslag skulle flyktingar slippa betala de hundratusentals kronor som en flyktingsmugglare kostar och kunna använda dessa pengar till att investera i ett nytt liv i Fristaden. Flyktingar har ofta högre utbildning, är mer drivna och mer kapabla att sköta sig själva än vad vi tror. Vårt så kallade humana system för flyktingmottagande är extremt paternalistiskt, förödmjukande och passiviserade Istället för att ge människor möjligheter att börja nya liv, så låser vi in dem i ett bysantiskt maskineri av blanketter, regler, förordningar och välmenande men ganska fyrkantiga kurser.

Människor som flyr för sina liv behöver en plats att bo i där de kan vara trygga. Detta kan vi ge dem. Allt annat kan de ordna själva, om vi låter dem starta företag eller låter företag etablera sig där de är.

Nu kan man lätt tro att den här bloggen har tagits över av Johan Norberg. I själva verket tror jag att det här är den mest pragmatiska lösningen på flyktingproblemet. Hundratusentals människor behöver trygghet. Ingen nation i västvärlden är redo att öppna sina dörrar. Libertarianer, som Johan Norberg, menar att lösningen är att avskaffa välfärdsstaten, LAS, facket och låta folk komma hit och hitta ett jobb till halva medianlönen. Om man inte vill gå den vägen, men samtidigt förstår att det inte är politiskt möjligt att öppna dörrarna på vid gavel när vi fortfarande har en välfärdsstat, så kan ovanstående vara en rimlig lösning. Så det här är en kompromiss, som kan hjälpa de hundratusentals människor som är på flykt. Visst Fristaden är en sorts nyliberal lekstuga. Men jag har hellre en liten lekstuga än en stor lekstuga.

En osmickrande jämförelse kan göras mellan denna idé och de förvaringsläger i till exempel Italien, där flyktingar hålls inspärrade i ett legalt limbo. Jag menar att det här skulle vara helt annorlunda. I till exempel Italienska läger anländer folk med vad de kunnat ta med sig på en gummibåt, dvs ingenting. I samma läger hålls folk inspärrade i stort sett hela tiden och tillåts inte göra någonting. Fristaden jag föreslår skulle vara motsatsen till ett fängelse. Dels skulle alla boende ha en juridisk status, rättigheter, etableringsrätt för företag från hela världen, och frihet att göra vad man vill inom Fristadens gränser. Den friheten skulle, tror jag, göra en stor skillnad. Fria människor med juridisk och fysisk trygghet skulle antingen kunna få hjälp av släktingar eller vänner i andra länder att etablera sig, starta företag eller på andra sätt organisera tillvaron i Fristaden för att få livet att funka. Även om man inte kan förvänta sig att Fristaden skulle bli ett paradis på jorden från dag ett, så är det knappast orimligt att hävda att det vore en bättre plats än både helvetena i Syrien och Lampedusa.

Fristaden skulle lösa följande problem:

1. Genom att det är lagligt att resa hit, skulle båtflyktingar försvinna över en natt. Det är mycket dyrare att anlita en flyktingsmugglare än att löpa en flygbiljett.
2. Genom att koncentrera flyktingarna till en plats, skulle medborgarna i Sverige slippa ha fler främlingar i sin närhet.
3. Flyktingar skulle bo någonstans där de kunde vara trygga.
4. Fristaden skulle vara ett extremt billigt sätt att garantera asylrätten.
5. Fristaden skulle generera massa handel, investeringar med och från resten av världen i Sverige.

Publicerad fredag, december 12th, 2014 i etik, invandring, Karim Jebari, politik.

9 kommentarer

 1. Tango Smurfen says:

  Denna fristad finns redan
  Den heter Svalbard
  Genialiskt
  Vi hänvisar alla flyktingar till Svalbard

 2. Jag har svårt att se hur det här skulle vara mer realistiskt eller önskvärt än att faktiskt börja finansiera SFI på allvar och göra satsningar för att bryta boendesegregationen generellt. Problem med skola och boendesegregation är ju problematiska alldeles oavsett hur migrationen ser ut, så vi måste ju lösa de problemen alldeles oavsett hur vi gör?

 3. Olof Nordgren says:

  Menar förslagsställaren att Sverige skulle uppge sin suveränitet över områden i Sverige? Snälla tänk efter, vill vi ha det som i Ukraina?

 4. Karl Beckman says:

  Ja, de där förslagen ingav säkert hopp till många S-väljare som oroligt ser sig om efter något som är mer än de pragmatiska lösningar som SD presenterar.

 5. Apropå denna (provocerande) punkt: ”2. Genom att koncentrera flyktingarna till en plats, skulle medborgarna i Sverige slippa ha fler främlingar i sin närhet” – Men om flyktingarna vill flytta från den s.k. fristaden, kan de göra det eller är denna fristad tänkt att vara ett stort utomhus fängelse under de första 10 åren?
  När de sedan ’tillåts’ flytta, ska de alltså börja om på nytt? Lära sig nytt språk och nya lagar?

 6. How on Earth says:

  Gillar att du tänker i nya banor. Men jag tycker förslaget väcker mer frågor…
  Varför skulle de flyktingar som kommer hit vilja stanna i sitt ”reservat”?
  Skall man bevaka detta områden med militär så att de inte kommer in i Sverige?
  Vad händer om flyktingsmuglare börjar erbjuda transport med uppblåsbara båtar till en annan del av Sverige?

  Känns tyvärr inte speciellt realistiskt.

 7. Eftersom massmedia är snål om grundläggande information så kanske man kan få svar här? En grundläggande fråga som många har, varför flyr alla dessa människor? Vad är orsaken? Att folk flyr från Syrien det förstår man, men alla de andra från Afrika över Medelhavet. Det är ju dem man mest hör talas om, dessa båtflyktingar. Är det mest unga män som flyr, vilket även folk i allmänhet påstår. Det hade varit bra att få lite frågetecken uträtade? Vilken faktainformation har du/ni?

Vad tycker du?