Elefanten i Systemet

I en serie inlägg har den här bloggen diskuterat legalisering och reglering av olika droger som idag är illegala. Men under hela diskussionen har alkoholen, människans vän och fiende i tiotusen år, funnits som en elefant i rummet. Ett argument som drogliberaler ofta framför är “vi borde legalisera cannabis/kokain/deras favoritdrog eftersom alkohol är farligare”. Men argumentet skulle lika gärna kunna vara “vi borde kriminalisera alkohol eftersom det är farligare än kriminella droger”. Den här bloggen har försvarat en reglerad och pragmatisk approach till droger. Vad är motsvarande approach till akohol?

Alkoholen är ett extremt dåligt gift att ha kul med, i jämförelse med alternativen. Hur ska vi reglera detta oerhört farliga och potenta gift? Vi kan dessvärre inte förbjuda det, inte på kort sikt åtminstone. Förbudstiden i USA visade vad som händer när en extremt populär drog blir illegal. Men vi kan förebygga de värsta skadorna på en rad sätt som ännu inte prövats.

Sverige är ett föregångsland med avseende på alkoholreglering. Vi har höga men smarta skatter, ett alkoholmonopol som reducerar antalet tonåringar som får tag på sprit och vi har en restriktiv inställning till utskänkningstillstånd. Vad mer kan göras?

En rad möjligheter finns. Vi kan inte veta hur effektiva dessa kommer att vara, eller vilka potentiella bieffekter de kommer att få. All form av reglering av en vara som efterfrågas tenderar att öka förekomsten av smuggling och hembränning. Därför är en inkrementell reformprocess att föredra, där reformer införs stegvis och i vissa slumpmässigt utvalda städer.

En möjlighet är att minska alkoholhalten successivt i vanliga rusdrycker. I en första sänkning bör öl innehålla högst 5,0 %, vin 10 % och sprit 35 %. I en andra sänkning bör alkoholhalten sänkas till 4,5 % för öl, 9 % för vin och 30 % för sprit. I ett sista steg bör starköl innehålla 3,5 %, vin 7 % och sprit högst 25 % alkohol. Folköl, som säljs i livsmedelsbutiker, bör högst ha 2,8 %. En sådan här sänkning bör åtföljas med en ökning av alkoholskatten så att priserna förblir oförändrade trots minskad alkoholhalt.

I den amerikanska delstaten South Dakota har man sedan 2005 testat ett program som heter Sobreity 24/7 för personer som mer än en gång fällts för rattfylleri. En person kan välja att vara med i programmet istället för att frihetsberövas. Under perioden, som ofta är samma period där personen annars hade suttit inne, måste programdeltagaren infinna sig vid en lokal polisstation och blåsa i en alkoholdetektor två gånger om dagen. Om programdeltagaren testas positivt blir hen omedelbart frihetsberövad i ett dygn. Men hen är kvar i programmet och får inga andra sanktioner. Fördelarna med det här programmet är stora. När en person inom frivården inte uppfyller villkoren för sin frigivning får hen oftast ett antal varningar och blir efter ett oklart antal snedsteg frihetsberövad för resten av perioden. Detta sätt att hantera återfall är sällsynt dumt. Missbrukare tenderar att ha en väldigt kort tidshorisont, och inte ens hårda sanktioner är avskräckande om de är långt fram i tiden och osäkra. Omedelbara och säkra sanktioner är däremot mycket mer avskräckande även om de är relativt milda. Vi borde testa det här programmet, och låta det vara del av alla frivårdsprogram där brottet utförts under svår alkoholpåverkan.

Det som dock skulle kunna göra stor skillnad är ett substitut till alkohol. Ett tidigare inlägg diskuterade möjligheten att MDMA skulle kunna ersätta alkohol. Professor David Nutt driver i nuläget ett forskningsprogram vars syfte är att ta fram ett syntetiskt alternativ till alkohol. Tanken är att framställa ett preparat som ger samma rus som alkoholen, men som har begränsade skadeverkningar, både på individen och på individens disposition att bruka våld mot sin omgivning. Detta ämne skulle kunna användas direkt i alkoholfri öl, vin och sprit. Föredelen med ett specifikt alkoholsubstitut skulle vara att vi haren kulturell förståelse av hur vi berusar oss. Ett ämne som dricks på samma sätt som alkohol, och har samma roll i vår matkultur och sociala kultur skulle alltså ha stora fördelar framför ämnen som konsumeras på andra sätt. Med detta sagt finns det i och för sig inga hinder att sälja MDMA i löst i alkoholfria produkter. I vilket fall bör denna forskning bör få vårt helhjärtade stöd. Det är en brådskande fråga. Alkoholen skördar liv varje dag.

Publicerad onsdag, januari 22nd, 2014 i etik, Karim Jebari, politik.

En kommentar

  1. Alkoholen påverkar oss människor på flera sätt. Det är framförallt två som är viktiga att känna till innan man sätter sig vid bordet och skålar med sina vänner. För det är just så att efter två glas är det en annan person som sitter där.
    Det andra sättet är dagen efter. Då skall den egentliga personligheten tillbaks i kroppen och det kan vara riktigt besvärligt, eftersom kroppen har en annan energinivå då – det blir som att försöka skruva i en glödlampa med stor sockel i en lampfot för en liten sockel, det är jäkligt svårt men det går till slut

Vad tycker du?