Vad är evidensbaserad policy?

För ett par veckor deltog jag i ett väldigt intressant samtal på ABF-huset med Bengt Westerberg om evidensbaserad policy. Det som slog mig efter debatten var att många i publiken, och Westerberg, tycktes missa skillnaden mellan “vetenskaplig policy” och “evidensbaserad policy”.

Termen “vetenskaplig” kan användas för att beskriva ganska mycket. Man kan till exempel säga att hypotesen att jobbskatteavdraget på sikt minskar arbetslösheten har vetenskapligt stöd. Problemet är att de teorier som stödjer detta påstående inte är särskilt bra på att göra pålitliga och precisa prediktioner av effekten av specifika interventioner. Med andra ord: moderna samhällsvetenskapliga teorier är sällan användbara för att designa policy för att få fram specifika effekter.

Att en intervention är grundad i våra bästa samhällsvetenskapliga teorier innebär alltså inte att den kommer att funka.

Till skillnad från vetenskaplig policy baserar sig evidensbaserad policy i data från relevanta experiment (RCT:s). I det avseendet är evidensbaserad policy mycket mer pålitlig i att producera en avsedd effekt.

Publicerad torsdag, oktober 24th, 2013 i etik, Karim Jebari, politik.

6 kommentarer

 1. Magnus T says:

  Hm, begreppen används motsatt av gänget bakom Science Based Medicine. Deras logik är att evidens givetvis är bra men att det krävs en mer holistisk vetenskaplig hållning för att exv kunna avfärda grundlösa påståenden. Det finns till exempel ingen anledning att fortsätta lägga pengar på att testa homeopati eftersom tillräckligt många studier redan gjorts (EBM) och den homeopatiska förklaringsmodellen går emot allt vi vet om hur kemi fungerar (SBM).

  http://www.sciencebasedmedicine.org/about-science-based-medicine/

 2. Kevin says:

  Det är lite tråkigt att de som var med på ABF-huset inte riktigt verkar förstå skillnaden mellan olika sorters utredningar, vetenskapsmäns teorier etc. och RCT:s. Mycket tråkigt.

 3. Jag uppskattar din koemmntar och ber om urse4kt om jag byggt en halmgubbe genom att felkarakte4risera dina argument som du menar. Jag ff6rste5r att vi pratat om varandra till viss del. Exempelvis se5 var jag ute efter att provocera de ge5nger jag sagt jag struntar i din/min och alla andras kliniska erfarenhet i relation till starka forskningsresultat ne4r det ge4ller att dra slutsatser om huruvida en terapi fungerar eller ej. Jag ff6rste5r att det he4r upprf6r, vilket ockse5 var syftet, och att detta kan ha lett till att diskussionerna inte blivit se4rskilt fruktsamma.Sje4lvklart tycker jag inte att sista ordet e4r sagt i och med en Cochrane-review, som jag tidigare uttryckt till dig. De4remot se5 tycker jag i detta fallet man kan se4ga att evidensen (dvs forskningen i detta fallet) e4r se5pass stark att man inte kan bortse fre5n den, och jag ff6rste5r att du inte gf6r det heller.Som jag sa till dig i fredags se5 har jag inget att gf6ra med hur du eller ne5gon annan arbetar, det ligger inte pe5 mitt bord att pe5verka det. Mitt problem har varit ne4r jag blivit motarbetad ne4r jag ff6rsf6kt jobba pe5 mitt se4tt, dvs med en stark utge5ngspunkt i kliniska forskningsresultat. Ne4r jag skrev att du kallade mig ff6r en oetisk person menade jag ne4r du sa att me5nga skulle uppleva det som oetiskt att tille5ta patienter att fe5 kontrakturer. Som jag upplevde det menade du att jag pe5 ne5got se4tt ville tille5ta detta, ne4r min poe4ng var att jag inte kan gf6ra ne5gonting e5t det.Jag e4r ledsen om du upplevde mitt inle4gg som ett pe5hopp pe5 dig, det var absolut inte menat se5. Och jag uppskattar verkligen din koemmntar och din f6nskan om att klargf6ra dina poe4nger och dina e5sikter, tack ska du ha!

 4. That’s the best answer by far! Thanks for contributing.

 5. Hi Sophie,They were at the Dollarama in Kirkland with the party supplies in the aisle at the far right side of the store (if you are facing the back) across from the greeting cards, next to plastic cutlery, etc. Maybe call them first to check?

 6. Isn’t this all a bunch of doomsday-apocalyptic-conspiracy-theory hogwash? If not, what can/should one to do prepare? I watch NBC’s “Revolution”, but I have a feeling that is not enough!

Vad tycker du?