DN och föraktet mot transpersoner

I dagens DN kritiseras idén att transpersoner som tvingats genomgå sterilisering som ett villkor för könsbyte bör kompenseras. Resonemanget är verklighetsfrämmande och visar, inte bara en okunnighet om transpersoners tillvaro, men också hur transfobin ännu är en rumsren form av människoförakt.

DN anser att könsbyte för transpersoner inte är en operation som man har en ovillkorlig rätt till. De skriver

“Men är en könskorrigering verkligen att betrakta som sjukvård? Är det inte snarare hälsovård? […] Om man hårdrar Chavez Perez resonemang skulle även personer födda i ”rätt” kön kunna hävda sin rätt till sitt eget ”könsuttryck”. Som till exempel väldigt stora bröst, ett rejält manligt kön eller en hårig bringa. Men önskemål som dessa sorterar under friheter, inte rättigheter, och vill man göra något åt dessa uttryck bör man således söka sig till den privata plastikindustrin och inte den offentliga vården.”

Av detta framgår att DN anser att könsbyte är en operation som rimligen kan jämföras med icke-rekonstruktiv plastikkirurgi och annan “lyxvård”. Givet att detta stämmer, så följer slutsatsen att det är inte en rättighetskränkning att villkora sådan vård.

Men hur skulle det se ut om könsbyte i själva verket var en livräddande operation? I så fall borde könsbyten jämföras med hjärtoperationer. Skulle vi acceptera att en person som genomgår en sådan operation avkrävs en sterilisering? Märk väl att exemplet är adekvat, då sterilisering inte förbättrar diagnosen i något av fallen. Givetvis vore det motbjudande att ställa en människa inför valet att dö eller underkasta sig en onödig och riskabel operation och en permanent begränsning av friheten till reproduktion.

Men är verkligen könsbyte en livräddande operation, att jämställa med en hjärtoperation? Svaret är dessvärre: ja. En transperson som förvägras könsbyte löper en extremt stor risk att dö i förtid, antingen genom självmord, eller genom ett så enormt stort psykiskt lidande att transpersonen utsätter sig själv för enorma risker. I klartext: 41 % av transpersonerna i en amerikansk studie har försökt ta sitt liv, 25 gånger genomsnittet.  Prevalensen av HIV hos dessa är fyra gånger högre än genomsnittet. Prognosen för en transperson som inte fått könsbyte är i många fall värre än prognosen för många andra diagnoser som anses “livshotande”.

Dessa uppgifter är inte nya, och DN borde ha tagit sig tid till att googla. Att strunta i det, och slentrianmässigt jämföra livräddande behandling med penisförlängning är ett uttryck för ett skrämmande förakt för transpersoner som inte hör hemma i ett civiliserat land.

Publicerad tisdag, augusti 13th, 2013 i etik, Karim Jebari, politik, rättigheter.

En kommentar

 1. Lite läsning för den som är mer intresserad.

  Det lidande som transpersoner typiskt upplever av att ”finnas i fel kropp” kallas för ”gender dysphoria”. Den här problematiken har visat sig vara omöjlig att ”bota” med terapi eller medicinering. Enligt den här artikeln, så är en operation det enda sättet att reducera det här lidandet: http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/10532528.2007.10559851#.UgqRMtKzJBk

  Den här artikeln har analyserat 28 studier. Deras slutsats är att 80% av de som fått operation eller hormonbehandling fått en minskning av sin ”gender dysphoria” och att deras livskvalité förbättrats signifikant. Man måste dock vara medveten om att studierna i artikeln är observationsstudier, och att en kontrollgrupp saknas.
  http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1365-2265.2009.03625.x/abstract;jsessionid=9669AE1A43295D19C497B58079A81B46.d04t04?deniedAccessCustomisedMessage=&userIsAuthenticated=false

  Den här artikeln visar dock att även efter att ha fått könsbyte så har transpersoner fortfarande en förhöjd mortalitet, vilket visar att könsbyte inte är en ”gloden bullet”, som löser alla problem.
  http://www.plosone.org/article/info%3Adoi%2F10.1371%2Fjournal.pone.0016885

Vad tycker du?