Sommarnoveller om mänsklighetens framtid

Den senaste tiden har jag ägnat mig åt att skriva science fiction- noveller. Nu när sommaren är här tänkte jag publicera dem här på bloggen. Vad har filosofi att göra med science fiction? Ganska mycket: båda handlar ytterst om idéer.

I Platons mästerliga dialog Staten möter vi ett flertal fiktiva berättelser, vars syften är att förklara filosofiska idéer och argument. Den mest kända är den om Gyges och hans ring. I denna berättelse får vi möta en fåraherde som hittar en ring som kan göra bäraren osynlig. Med ringen i sin ägo mördar Gyges den rättmätige kungen av Lydien och blir tyrann i hans ställe. Berättelsen syftar till att illustrera hur makt kan korrumpera även de hederligaste av människor, och att exemplifiera idén att moral bara en social konstruktion, en idé som Platon sedan ägnar resten av sitt mästerverk åt att argumentera emot. Således är traditionen att med berättelsens hjälp förklara och åskådliggöra filosofiska resonemang mycket gammal.

Modern moralfilosofi måste idag ta ställning till en allt snabbare teknologisk utveckling och vetenskapliga framsteg som kastar nytt ljus över klassiska frågor: Vad är en människa? Vad är ett medvetande? Vilka skyldigheter har vi gentemot framtida generationer? Hur ska vi förstå och förhålla oss till risken för mänsklighetens undergång?

Den teknologiska utvecklingens natur och de risker som den kan medföra innebär att filosofer inte längre har lyxen att diskutera teknologiska framsteg efter att de ägt rum, med alla fakta på bordet. Givet de risker och möjligheter som teknologin medför, så måste dessa frågor ställas innan det är för sent. I vissa fall handlar det därför om att med fantasins och berättelsens hjälp föreslå en möjlig utveckling, och därmed kunna ta ställning till den, innan den ägt rum. Den röda tråden är en diskussion om människans villkor i en föränderlig och märklig framtid. En framtid som kan bli vår.

Publicerad onsdag, juli 10th, 2013 i filosofi.

Vad tycker du?