Migrationen och klassamhället

Vänstern har så länge jag kan minnas varit för en solidarisk asylpolitik. Men den har åtminstone sedan 70-talet varit motståndare till fri invandring. Skälen har varit att fri invandring ansetts vara oförenlig med den svenska välfärdsstaten och med höga svenska arbetarlöner. Det här synsättet menar jag är ovärdigt vänstern. Det är ett synsätt som är rasistisk och nationalistiskt.

Anta att det var förbjudet för icke-stockholmare att flytta till Stockholm. Anta också att svenska icke-stockholmare levde i stor fattigdom. Det skulle innebära att det skulle uppstå arbetskraftsbrist ganska snart inom en del branscher. Arbetarna i dessa branscher skulle som ett resultat få väldigt höga löner. Men det skulle ske på bekostnad av de arbetare som lever utanför Stockholm, som kan göra dessa jobb och som lever i fattigdom och arbetslöshet. En politik som bara främjar särintresset hos arbetarna i Stockholm behandlar människor olika. En politik som säger till skåningar att “ni får inte komma till Stockholm och tjäna pengar på hederligt arbete, för då skulle arbetarna i Stockholm få lägre löner” gör skillnad på människor och människor. Det är så lönedumpningsargumentet mot invandring ser ut. Vi säger: om det kommer utländska personer hit och vill jobba, så driver de ned lönerna. Men då glömmer vi att de inte kommer hit för att driva ned våra löner. De kommer hit för att höja sina. Att bara ta hänsyn till vita människors intressen kallas rasism. Att bara ta hänsyn till svenskars intresse kallas nationalism. Om vänstern vill kalla sig antirasister och kosmopoliter så kan de inte samtidigt vara mot fri invandring.

Hur är det med välfärdsstaten? Ett annat argument mot invandring är att de personer som kommer hit kan vara sådana som behöver mycket välfärd men som inte kan arbeta och bidra till vår välfärd. Detta är något som kan stämma för en del asylsökande, som kommer hit från krig och tortyr, men de får som sagt redan komma. De flesta personer som kommer hit som arbetskraftsinvandrare är antingen i arbetsför ålder eller barn (det finns relativt få gamla människor i fattiga länder). De som är barn arbetar inte, men det gäller även för svenska barn. Trots det är det ingen som kräver barnbegränsning av det skälet. Men de allra flesta som kommer hit är vuxna, initiativrika, intelligenta och motiverade människor. Det är just den här typen av människor som lämnar sin trygga vardag, sina byar och familjer för att söka lyckan i andra länder. Invandringsprocessen är inte slumpmässig, den är ett selektionsfilter. Endast de som är extremt motiverade att bli sin lyckas smeder är de som kommer hit. De lata, odugliga och flegmatiska lämnar de kvar hemma. Det finns alltså inga skäl till att dessa människor inte skulle kunna finna ett arbete.

Vissa Sverigedemokrater hävdar att i princip alla invandrare är analfabeter och därmed värdelösa för den svenska arbetsmarknaden. Vi kan avfärda detta som rent nonsens. Endast en liten del av de vuxna invandrarna är analfabeter, och dessa kan trots det likväl arbeta inom vissa sektorer. Men skulle analfabeterna storma vårt land om vi öppnade gränserna? Knappast. Analfabetism håller på att utplånas. Väldigt få delar av världen har en stor andel analfabeter.

Slutligen finns de inom vänstern som menar att invandrare kommer hit och blir utnyttjade  Vissa blir det. Men de blir ofta det eftersom de är illegala. Legalisera invandringen, så kan de som jobbar svart och oreglerat gå med i facket och kräva skäliga villkor. Men annars vet alla som känner arbetskraftsinvandrare att de är här för att de vill ha ett bättre liv. De jobbar hårt, men de tjänar pengar som kan räcka till att försörja en hel familj. De lever för en dröm om ett bättre liv, och Sverige kan ge dem den drömmen.

För övrigt anser ledande ekonomer att den ekonomiska samhällsnyttan av avreglerad migration är två storleksordningar högre än avreglerad handel. De vill säga det ligger biljonsedlar på marken och skräpar.

 

Publicerad torsdag, december 20th, 2012 i ekonomi, gränser, moral, politik.

5 kommentarer

 1. Ser du inget problem med att tala om ett så homogent ”vänstern”? Du öppnar ju upp för en enkel vederläggning av ditt argument. Jag som en del av ”vänstern” känner inte igen mig i motståndet mot fri invandring alls, och jag har inte upplevt det i min närhet. Visst finns det hos många sossar, men det är knappast en självklar del av vänstern. Snarare är vänstern ofta för upphävanden av nationalstaterna som koncept. Det är väl bara att börja i det kommunistiska manifestet för att hitta det?

 2. Hej Karim, intressant inlägg. Jag är intresserad av att veta vilka dessa ledande ekonomer är. Vore roligt att läsa vidare.

 3. Fredrik says:

  Dessa ledande ekonomer är bland annat Milton Friedman. En av världens kändaste nationalekonomer…. Det finns inte en enda stor erkänd nationalekonom som tror att fri inv och välfärdsstat kan existera samtidigt. Kolla även upp Tino Sanandaji.

 4. Det först argumentet är baserat på en felaktig analogi. Varje land har en lagstiftning som gäller just alla innevånare i landet och lagstiftningen skapas av demokratiska val. Innevånarna i ett land äger landet tillsammans och måste också ha rätt att bestämma reglerna i landet, t.ex. Reglerna för invandring. Inget av detta gäller Stockholm vs Skåne eller andra landsområden i Sverige, alltså är ert argument baserat på felaktig analogi. Dessutom strider ert resonemang mot folkrätten. Att spela rasistkortet mot personer som tror på folkrätten är inte övertygande. Varför inte lika gärna hävda att de som förespråkar fri invandring är svenskfientliga och rasister (rasister mot Svenskar) eftersom de inte vill tillåta Svenskar att få bestämma över sitt eget land? Personligen tycker jag det låter mera rimligt. En annan sak, om människor inte ens har rätt att bilda stater som de får bestämma över varför ska de då ha rätt att ha egna hushåll som de bestämmer över? Eller är ni för fri “invandring” i hushåll också? Det finns alltså utöver de problem jag redan nämnt en kontranalogi till ert argument.

  När det gäller ert andra argument så är det inte övertygande. Om det stämmde så borde ju invandrartäta områden som Malmö, Husby, Rinkeby, Fittja, etc vara förebilder på lönsamhet och social harmoni. Stämmer det? Om vi ska vara ärliga är det väl snarare motsatsen som är sann. Och varför stiger inte Sverige i OECD ligan med tanke på att vi har (ca) den högsta invandringen per capita? Arbetslösheten borde minska etc etc. Beräkningar av invandringens vinster och kostnader visar enligt Ekonomi docent Jan Tullberg en kopiös förlust på ett minimum på 250
  miljarder kronor motsvarande 7 procent av BNP/år. En ofattbar siffra. Studier visar också att vissa invandrargrupper är överrepresenterade i bidragsberoende, kriminalitet, och även grova våldsbrott, och andra socialt oönskvärda företeelser. Min poäng är inte att hävda personer med invandrarbakgrund är dåliga människor, snarare att invandrarpolitiken varit en katastrof och att det inte finns något som säger att invandring i sig ska leda till positiva saker. Självklart anser jag att Sverige ska hjälpa människor i nöd. Men arbetet börjar när människor kommer hit, det kommer inte att lösa sig av sig självt. Att tro att fri invandring automatiskt skulle leda till något bra för landet finns det goda skäl att betvivla.
  Att ledande ekonomer anser att avreglerad migration är två storleksordningar högre än avreglerad handel är inte heller ett tungt argument då det finns åtskilliga fler som tror motsatsen, och dessutom strider det mot sunt förnuft. De som hävdar att fri invandring skulle ha positiva effekter för ett land har en tung bevisbörda. Förklara hur det blir vinst, förklara hur trygghetssystem, välfärd etc går ihop med det, och varför beräkningar och undersökningar visar på en stor förlust. Inte minst Tino Sanandaji har visat på förlusterna av Sveriges invandringspolitik.

Vad tycker du?