Jag vet vad Göran Skytte inte gjorde förra sommaren

Göran Skytte är en av de mest väletablerade moralisterna i Sveriges medielandskap. Tidigare har han förfasat sig över homosexuellas och transpersoners livsstil och ”provokationer”. Men det är glädjande att se att för varje år som går, så blir Skytte tvungen att byta mål. Många av hans tidigare kolumner hade varit omöjliga att publicera idag i en etablerad nyhetstidning. De är helt enkelt för reaktionära.

I helgen var målet för hans indignation RFSU:s sexualundervisning. RFSU har en liberal och i mina ögon mycket sund inställning till vad som är ok vad gäller sex: om det känns bra före, under och efter akten för samtliga inblandade, så finns det inget att tjafsa om. En fördel med det här sättet att se saker och ting på är att man delegerar beslutet om vad som är ok eller inte, från staten till de inblandade individerna. Detta är inte självklart. I många länder uppfattas sexuella akter som en fråga där samhället i sin helhet har rätt att lägga sig i. I Sverige, liksom en del andra västerländska demokratier, har vi valt att ta avstånd från principen att det bör finnas statliga direktiv för hur man ska bete sig i sänghalmen.

Men en del traditionell skåpmat i våra värderingar kvarstår. Som att analsex är mer oetiskt än vaginalt sex, att det är olämpligt att ha sex för att man är kåt, och att ”sex är någonting komplext, som kräver mognad och eftertanke”. En annan vanligt förekommande uppfattning är att det skulle vara fel i sig att tonåringar har sex, eller lär sig om sex. Men när man väl frågar vad som i själva verket är så fel med saken så återfaller man bara till det gamla vanliga ”det känns fel”.

Det är den här typen av resonemang som resulterar i disparata försök att reglera omyndiga barns tillgång till preventivmedel, och till att från vissa instanser problematisera sexuella utlevelser hos barn. Roland Poirer Martinsson, en annan av SVD:s moralister, går så långt att påstå att det skulle vara olagligt för barn under 15 att ha sex med varandra, vilket det självklart inte är. 15årsgränsen är till för att skydda barn övergrepp från vuxna, inte för att begränsa utforskandet av sin sexualitet med jämnåriga. Vare sig hos barn under eller över 15 bör skolan aktivt förespråka avhållsamhet, lika lite som man bör förespråka en sexuell praktik framför en annan.

Ingen påstår att sex är en riskfri verksamhet. Man kan smittas av sjukdom, man kan göra sig illa, och man kan bli gravid. Men fotboll är inte heller helt riskfritt. Eller hockey, eller balett för den delen. Och det är sant att barn ofta är mer oförsiktiga, och tar stora, onödiga risker. Men det finns faktiskt ingen skillnad rent etiskt mellan att spela fotboll och att ha sex.

Om det nu inte är så farligt att ha sex, ens analsex, vari ligger då problemet i att lära sig hur man gör för att reducera sannolikheten att skada sig? Så vitt jag förstår så måste man nog vara en reaktionär moralist för att se de problemen.

Uppdatering: RFSU svarar på SVD:s ledarsida.

Uppdatering 2: RFSU: s generalsekreterare, Åsa Regnér, förespråkar obligatorisk sexualundervisning i skolan i Brännpunkt. Jag kan bara hålla med.

Publicerad måndag, oktober 26th, 2009 i etik, filosofi, politik.

8 kommentarer

 1. Tjing! Utlovade ju en kommentar när vi sågs. Borde egentligen inte skriva den nu eftersom jag har lite bråttom och inte riktigt tid att utveckla mig. Men å andra sidan är den här saken väldigt lättkommenterad för mig:
  Jag håller med dig! 🙂

 2. Som lärare eftersträvar man ett vårdat språk i klassrummet. Elever som kallar sina klasskamrater ’fitta’ eller ’kuk’ brukar jag tillrättavisa. RFSU:s verksamhet är kontraproduktiv i detta avseende; att försöka vara ’tjenis’ med ungdomarna och använda samma typ av vokabulär är vidrigt.

  Dessutom bör skolan motverka sexualiseringen. Inte för att sex är fult, utan för att det finns en förtinglingade attityd som är skadlig. Sex används för att stimulera konsumtion och många ungdomar känner en press och mår dåligt. En frihet som gör människan till medel, till objekt för andra att njuta av, är inte värd namnet. Att utifrån detta förespråka en restriktiv hållning är inte moralism. Det är motsatsen som är ett tankefel. Fundera en stund.

 3. Svar till Klein: Anledningen till att RFSU använder ”fitta” och ”kuk” är att dessa ord refererar till hela det manliga respektive kvinnliga könsorganet, och inte bara slidöppningen och penisskaftet. Detta ordval reflekterar en uttalad ambition att fokusera på att sex inte är nödvändigtvis penetration, och att könsorganen har många njutningspunkter. Det handlar alltså inte om att man vill bli ”tjenis” med ungdomarna.

  Att sex används för att stimulera konsumtion är förstås sant, men det har väl inget med att ungdomars rätt att lära sig om och ha sex. Snarare är sex en utpräglad icke-kommersiell verksamhet, förutom i de fall där sexköp förekommer.

  Att ungdomar känner press är beklagligt, men det är inte sexualliberalismen som är problemet. Ungdomar tycks känna press i allt de företar sig, inklusive sex. Därför är det bra att informera om rätten till sin kropp, till en egen sfär och att man har rätt att välja hur man vill leva ut sin sexualitet. Det är just det som RFSU gör.

  Att den ”förtingligade attityd” du nämner skulle vara skadlig bestrider jag. Sex är en källa till njutning, spänning, personlig utveckling, förståelse av andra, gemenskap, närhet och insikt. Ibland upplever man alla dessa saker när man har sex. Ibland upplever man bara en. Detta behöver inte vara dåligt, av samma skäl som en film som inte är rolig men lärorik kan vara bra. Huvudsaken är att de inblandade parterna samtycker både före, under och efter sexakten.

  Slutligen om att vara ett medel för andras njutning: Immanuel Kant påpekade att det inte var otillåtet att använda folk som medel, det som är moraliskt motbjudande är att använda andra blott som medel. Skillnaden är avsevärd. Om du och jag skulle bergsklättra, skulle jag kunna stå på din axlar för att nå en avsats, och därmed använda dig som medel. Men detta tycks inte vara omoraliskt alls. Det vore omoraliskt om jag inte tog hänsyn till dig i den här situationen. Att behandla någon blott som medel är att hänsynslöst utnyttja någon på samma sätt som vi hänsynslöst utnyttjar verktyg och andra ting. Men detta är inte något som någon förespråkar.

  Att se någon som medel för sexuell tillfredsställelse, närhet, osv är alltså inte fel om man samtidigt visar den respekt och hänsyn som alla personer är förtjänta av.

 4. Ja, och eftersom ”fitta” och ”kuk” inte är obscena uttryck, utan tvärtom något fint, bör lärarna kanske kalla eleverna för detta också? Eleverna använder dock fortfarande dessa uttryck i pejorativ bemärkelse.

  Sexualundervisningen är överflödig. Eller behöver max ta 10 minuter i anspråk. 1) HIV och andra relaterade sjukdomar sprids genom blod- och ev. genom kontakt med slemhinnor. 2) Alla människor är inte heterosexuella, men alla måste respekteras.

  Det är löjeväckande att en skattefinansierad, statlig institution lär barn ”konsten” att använda kondom. Eftersom mat är viktigare än sex borde staten med samma logik lära ut ”konsten” att öppna en konservburk.

  Nej, den normativa aspekt som RFSU:s information implicit förmedlar är förkastlig. Återhållsamhet borde vara normen för högstadieungdomar som i de flesta fall är psykologiskt omogna för sex.

 5. ”Sexualundervisningen är överflödig. Eller behöver max ta 10 minuter i anspråk. […] 2) Alla människor är inte heterosexuella, men alla måste respekteras. ”

  Med tanke på att vår kultur ägnar timme efter timme åt att bygga upp och propagera för bilden av det heterosexuella som normalt och något som belönas av samhället (titta bara på hollywoodfilmer: hur ofta ser vi samkönade par där?), tror jag knappast att detta är något som kan avhandlas på 10 minuter.
  Här tycker jag att skolan har en viktig insats att göra, även om den såklart inte ska ta hela ansvaret för att behandla denna fråga.

 6. Till Klein: Nu är det ju inte så att RFSU kallar eleverna för kuk och fitta.
  Ett vårdat språk kan även innebära att man inte kallar sina medmänniskor för svin. Är det då ovårdat att kalla svin (djuret) för svin också?

 7. Något av en late commer , men ändå:
  Klein
  * ”Det är löjeväckande att en skattefinansierad, statlig institution lär barn ”konsten” att använda kondom. Eftersom mat är viktigare än sex borde staten med samma logik lära ut ”konsten” att öppna en konservburk.”
  – Eftersom barnen sällan har någon form av sexualupplysning i hemmet är det behövt med sexualupplysning i skolan.
  Eftersom barnen allt som oftast lär sig hantera en konservöppnare i hemmet är det inte behövt med en konservburkskurs i skolan (även om det nog täcks av hemkunskapen).

  Karim
  * ”Men en del traditionell skåpmat i våra värderingar kvarstår. Som att […] ”sex är någonting komplext, som kräver mognad och eftertanke””
  – Men sex _är_ ju någonting komlext som kräver mognad och eftertanke. Komplexiteten beståri att det är en interaktion där missförstånd kan få enorma konsekvenser. Mognaden som krävs är den att kunna stå på sig om man inte vill och den eftertanke som är ett måste är ”vill min(a) partner(s)?”. D.v.s. ganska exakt det som RFSU väl siktar på att lära ut 🙂
  I övrigt: spot on.

Vad tycker du?