Vad händer i höst?

Lite uppdatering om Politisk Filosofis göranden i höst:

Politisk Filosofi ger 2 studiecirklar på ABF Stockholm denna termin. En i moralfilosofi och en i politisk filosofi. Båda drar igång vecka 38. Anmälan kan göras här.

Politisk filosofi
Inom ämnet politisk filosofi analyserar man vad de olika politiska begreppen betyder och hur de hänger samman. Olika ideologier har som bekant olika tolkningar av vad jämlikhet, demokrati, frihet och gemenskap betyder, och hur viktiga dessa ideal är. Denna studiecirkel går igenom de viktigaste idealen inom den politiska debatten och belyser dem från olika håll. Vi läser utdrag av klassiker och samtida tänkare, som John Stuart Mill, Ronald Dworkin, Cass Sunstein, Platon och John Elster. Vi kommer beröra synen på rättigheter, diskriminering, kultur och identitet, staten, våldet och övervakningen, jämlikhet, frihet och demokrati. Cirkelledare Karim Jebari.
27 studietim, 9 ggr. Avgift 525 kr.
Måndag 18.00 ABF-huset

Moralfilosofi
Inom moralfilosofin ställer vi oss frågor om vad som är rätt och vad som är fel, ont eller gott, och varför vissa handlingar är onda och varför vissa är goda. Med modern moralfilosofi som redskap analyserar vi begrepp som moraliskt ansvar, plikt och rättigheter. Med utgångspunkt från dagsaktuella moraliska dilemman diskuterar vi dessa eviga frågor. Vi kommer att villkorslöst samtala om dödshjälp, abort, tvångsvård, civil olydnad, konsten och samhällsmoralen, doping, individens ansvar för samhällsproblemen och mycket annat. Cirkelledare Karim Jebari.
12 studietim, 4 ggr. Avgift 525 kr.
Onsdag 18.00 ABF-huset

Politisk Filosofi skriver för närvarande på en bok med filosofiska citat på uppdrag av en stiftelse som ännu inte vill gå ut med sitt namn. Bokens målgrupp är ungdomar i gymnasieåldern. Preliminärt namn är Människans visdom.

Dessutom kommer Politisk Filosofi att deltaga i ett EU-finansierat forskningsprojekt om de etiska aspekterna av farmakologiska och mekaniska ingrepp i hjärnan i syfte att förbättra densamma. Forskningen kommer att bedrivas vid KTH under handledning av professor Sven Ove Hansson.

Detta innebär dessvärre att Politisk Filosofi inte kommer att kunna uppdateras lika ofta. Men å andra sidan kommer fler inlägg att handla om riktiga moralfilosofiska problem, särskilt inom bioetiken.

Publicerad onsdag, augusti 19th, 2009 i Allmänt, filosofi, politik.

En kommentar

  1. åh, ja, nej kanske.. kan man läsa kursen på distans?

Vad tycker du?