What is ”uploading”?

Uploading refers to the use of technology to transfer a human mind to a computer.
This would involve the following steps: First, create a sufficiently detailed scan of a particular human brain, perhaps by feeding vitrified brain tissue into an array of powerful microscopes for automatic slicing and scanning. Second, from this scanning data, use automatic image processing to reconstruct the 3-dimensional neuronal network that implemented cognition in the original brain, and combine this map with neurocomputational models of the different types of neurons contained in the network. Third, emulate the whole computational structure on a powerful supercomputer (or cluster). If successful, the procedure would a qualitative reproduction of the original mind, with memory and personality intact, onto a computer where it would now exist as software.

-Nick Bostrom,Director, Future of Humanity Institute
Professor, Faculty of Philosophy & James Martin 21st Century School
Oxford University

From ”The future of humanity” available at
http://www.nickbostrom.com/papers/future.pdf

Publicerad måndag, augusti 10th, 2009 i Allmänt, filosofi.

2 kommentarer

  1. Det här är ett ämne som jag själv brinner för, och anledningen är enkel. Jag känner människor som lever med implantat i sina hjärnor och med största sannolikhet på flera andra ställen på kroppen.

    Jag skulle mycket gärna få uppleva den dag då hjärnforskarna tvingas lämna ifrån sig forskarrapporter så att vi i Sverige också får en möjlighet att föra en etisk debatt i ämnet.

    För så länge som ingen forskarrapport finns så förnekas också existensen av dessa oerhörda brott och kränkningar av de mänskliga rättigheterna!

    Därför är det mycket intressant att läsa ditt inlägg här och givetvis även hela artikeln. Tack för att du lagt ut den!

    Någon gång måste sanningen om vad som pågår och hur folket manipulerats under så lång tid att de idag är närmast att likna med total hjärntvätt och ett medvetet undanhållande av fakta eftersom inblandade forskare är mycket väl medvetna om att de begår fruktansvärda brott mot det svenska folket!

Vad tycker du?