Ta i trä

Sveriges radio rapporterar idag om ett byggmaterial som blivit allt mer populärt: trä. Runt 15 procent av alla nya flervåningshus i dag byggs med trästomme, en kraftig ökning på några få år. Det rör sig inte bara om villor, i Växjö bygger man till exempel åttavåningshus med trästomme, något som har stora fördelar jämfört med betong och stål, särskilt ur klimatsynpunkt.

Genom att använda träet som byggameterial tar man det kol som biomassan låst in i träet och håller det utanför atmosfären så länge som huset finns, vilket kan vara flera decennier. Och till skillnad från betong eller stål, som båda kräver enorma mängder energi för att tillverka, är produktionen av färdiga träprodukter mycket energisnål. Trä är redan nu billigare i Sverige än betong och stål och det finns andra fördelar med det. Dels är träet i sig en naturlig isolering, vilket innebär att husen kan göras täta med mindre isoleringsmaterial. Dels är trä mindre lyhört än andra material.

Problemet är att byggbranchen än så länge är mycket konservativ. Därför behövs det incitament från regeringen för att påskynda användandet av trä i flerfamiljehus. Inga subventioner, så klart, utan en rejäl koldioxidskatt skulle få cementen att bli så dyr att byggbolagen skulle se sig tvungna att börja leta efter mer lönsamma alternativ, alltså trä.

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , ,

Publicerad måndag, maj 11th, 2009 i klimatet.

Vad tycker du?