Moderater vilse i skogen

Igår annonserade allianspartierna i Stockholmsregionen sina planer för infrastrukturinvesteringar i Stockholmsregionen. Det som var positivt med utspelet var summan; 100 miljarder är inte småpotatis, även om en hel del är ”gamla” pengar och det sprids ut över en väldigt lång period. Men ambitionsnivån är det inget fel på. Det är just den här typen av investeringar vi behöver för att ta oss ur krisen.

Problemet är givetvis satsningen på Förbifart Stockholm. Det huvudsakliga skälet till att man väljer att satsa 27,5 miljarder kronor på detta alternativ är att man bedömer att ökningen av biltrafiken kommer att fortsätt som idag. Därmed tror man att det finns ett stort behov att avlasta trafiken från den trängsel som redan idag är allvarlig. Den bedömningen är helt felaktig. Låt mig förklara varför.

Sverige har åtagit sig att minska utsläppen från transportsektorn med minst 20% till år 2020. För att uppnå detta mål krävs det en reell prishöjning på bensin på 7,20 liter, givet 2006 års prisnivå (13kr/l). Enligt både Institutet för tillväxtpolitiska studier och Statens institut för kommunikationsanalys är dessa nivåer nödvändiga för att minska utsläppen. Om politiker väljer att ta hänsyn till vetenskapens bedömningar av etanolens utsläpp, kommer även den att omfattas av höga skatter.

Givet en prisnivå på bensin på cirka 20 kr/l kommer trängsel inte att vara ett problem. Däremot kommer rörligheten att bli problematisk för stockholmare. Stockholms kollektivtrafik är nämligen inte anpassad för den enorma tillströmmning av passagerare som en kraftig höjning av drivmedelspriserna kommer att orsaka. Vi måste snabbt köpa nya bussar, bygga nya spår för tvärbanan, bygga fler bussfiler och underlätta för cykeltrafik. Vi behöver varje slant från infrastruktursatsningen för att garantera fortsatt möjlighet att pendla till jobb och andra aktiviteter i länet för de hundratusentals människor som kommer att bli tvungna att ställa bilen.

Alltså: det finns inga goda skäl att bygga Förbifart Stockholm och det tycks finnas 27,5 miljarder goda skäl att inte bygga vägen. Men det finns ytterligare ett: genom att bygga en väg signalerar man att ett framtida fossilfritt samhälle på något sätt är förenligt med att folk kör bilar i ungefär samma utsträckning som idag, men att dessa bilar kan åka på el eller biogas eller något annat. Detta är tyvärr inte möjligt. En stor del (15-20%) av de utsläpp som en bil står för kommer till under bilens konstruktion. Alltså så kommer även elbilar att förbli relativt sällsynta i framtiden om vi ska kunna ha ett stabilt klimat. Framtidens transporter måste ske med kollektiva färdmedel eller med cykel eller till fots. Bilar kan ha en marginell roll, men detta är också allt. Därför kommer Förbifarten aldrig att behövas.

Vad tycker du?