Rätt och fel i partiledardebatten

Mona Sahlin har rätt i att Sverige inte har råd att inte investera sig ur krisen. Ett bra sätt att göra det på är genom att ge pengar till kommuner och landsting, som annars blir tvungna att säga upp personal och förvärra konjunkturen ytterligare. Men Sahlin vill ge för lite till den offentliga välfärden. Hon föreslog 10 miljarder. En tre gånger så stor summa vore mer adekvat med avseende på krisens allvar.

Men Fredrik Reinfeldt har helt rätt i att vägra ge mer pengar till den förlusttyngda industrin. Det är inte statens roll att hjälpa företag som marknaden straffar, staten bör istället skapa ett klimat där nya företag kan fungera. Det innebär alltså ett samhälle där kredit flödar och där infrastruktur finns på plats.

Mona Sahlins planer på att återinföra ett klimatinvesteringsprogram är också problematiska. Det är en lovvärd ambition att vilja bekämpa klimatkollapsen, men genom statliga investeringsprogram uppnår vi inte målet på effektivast möjliga sätt. Regeringen gör samma misstag här. Man öser ut "gröna" pengar över storfinans och gynnade brancher istället för att låta marknaden bestämma vad som är bäst för klimatet. Men regeringen är värd beröm för att de är beredda att höja koldioxidskatten. Problemet är att de inte är modiga nog att sätta den skattenivå som behövs, åtminstone 4-5 kr/kg CO2.

Tråkigt nog nämnde ingen de omfattande infrastruktursatsningarna som verkligen skulle kunna lyfta Sverige ur krisen. Åtminstone 30-40 miljarder borde stasas på spårbunden trafik i och mellan alla stora och medelstora städer i Sverige. Utöver det finns det stora samhällsekonomiska nyttor i utbyggd fiberoptik, förbättrad tätning i offentliga lokaler och effektiva elnät i Sverige och till kontinenten.

Vad gäller kärnkraften är det min bestämda åsikt att även det borde vara en fråga för marknaden, inte för politikerna. Om nån kan och har råd att bygga ett säkert kärnkraftverk med en plan för att ta hand om avfallet, så kör på. Men det får inte, under några som helst omständigheter, bli statliga förlustgarantier eller andra subventioner till kärnkraften, något som sannolik omöjliggör utbyggnaden av ny kärnkraft inom överskådlig tid.

En resume av debatten finns både i dn.se och svd.se

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , ,

Vad tycker du?