Måns Magnusson

 

 

2013-05-03 10.26.04

Måns forskar vid Linköpings universitet i statistik med inriktning mot Bayesiansk statistik och statistisk textanalys under handledning av Mattias Villani. Det huvudsakliga forskningsintresset handlar om att med hjälp av textuell data möjliggöra prediktion av olika typer av utfall, exempelvis vem predicera parti baserat på textinnehåll i motioner. Måns undervisar även i statistisk programmering och undersökningsmetodik vid Linköpings universitet och tidigare har Måns bland annat arbetat vid Skolverket, Brottsförebyggande rådet och Smittskyddsinstitutet.

Vid sidan av det huvudsakliga forskningsområdet är intresset av politik stort (både vetenskapligt och praktiskt), särskilt sexualpolitik och socialpolitik ligger när hjärtat, liksom öppen källkod och öppen data. Måns sitter i förbundsstyrelsen för RFSU, SULF:s doktorandsförenings styrelse och leder Stockholm R useR group.