Rädda betygsexperimentet!

Regeringen meddelade nyligen att S och MP kommit överens med Allianspartierna om att göra ett försök med betyg från årskurs fyra. Det är en del av en bredare överenskommelse som skall gälla fram till år 2020.

Många forskare  och debattörer har kritiserat förslaget om tidigare betyg. Men i själva verket saknas belägg för att de skulle ha positiva eller negativa effekter. Det visade både Vetenskapsrådets rapport från i januari och den utredning som Martin Ingvar gjorde 2014 på uppdrag av dåvarande utbildningsminister Jan Björklund.

Detta är skolboksexemplet på en situation där ett experiment är väl motiverat. En bra randomiserad prövning skulle säga oss vilka effekter tidigare betyg har på skolresultaten. Vi skulle få evidens. Trots detta har namnkunniga personer tagit avstånd från idén om ett experiment. Exempelvis varnar professor Sven-Eric Liedman för att ”använda mycket unga barn som försökskaniner”. Hade den inställningen fått råda skulle vi i dag inte kunna behandla svåra sjukdomar som t.ex. leukemi hos barn. Tvärtom måste vi för barnens skull ta reda på vad som fungerar bäst.

Därför är det med förtvivlan som jag läser att försöket med tidigare betyg skall vara självselekterat. Hela idén förfuskas om skolorna inte randomiseras. Endast randomiseringen gör det möjligt att utesluta andra skäl till en observerad effekt. Det är försök som detta som ger evidensbaserade metoder dåligt rykte. Nu vilar ansvaret hos skolhuvudmännen: kommer de att delta i en hopplös studie, eller avstå tills det kommer ett riktigt randomiserat försök?

Publicerad fredag, februari 13th, 2015 i Allmänt, Gustav Nilsonne, politik.

10 kommentarer

  1. Henrik Sjövall, professor, expert på evidensbaserad medicin says:

    Håller fullständigt med Christian! Randomisera kan kanske bli svårt, men ett absolut minimum är en prospektiv kohortstudie, dvs det skall finnas matchade kontroller. Att låta deltagandet vara öppet och frivilligt drar helt undan förutsättningarna för detta!

  2. Fred Kjellson says:

    Om det var så att det bara fanns en åtgärd att ta till, nämligen betyg, så hade jag hållit med. Om jag har förstått situationen rätt så är det väl så att det finns en mängd förändringar i skolan som man har konstaterat positiva effekter för? Att då införa något som man är osäker på men som innebär en stor arbetsinsats för skolpersonalen känns inte så pragmatiskt … Om man vara forska i betyg kanske man ska använda ett land med mindre problem. Men det är klart, om man ska forska på området bör ju randomisering ingå.

  3. Allora….sul ricorso di giovine il Consiglio di Stato ha sollevato la questione di legittimità costituzionale su una questione tecnica. Quando la questione tornerà in Consiglio di Stato non è affatto escluso che che l'elezione venga annullata….anche se a quel punto Cota avrà fatto un bel pò di mandato…..

  4. re anon at 4.27It was the Queen Elizabeth film, thats F I L M, not the Radio spot that won the special prize. And it was called ’Eggs’, because the woman in the film, who had no arms made scramble eggs. Duh

Vad tycker du?