The Nightmare Scenario: Existensiell katastrof i fiktionens form

Vilka är de stora hoten mot vår civilisation? Pandemier har en självklar plats i denna kategori. Gunnar Duvstig har nyligen utkommit med en roman som beskriver ett möjligt katastrofscenario: en ny influensa som sveper över världen med död, förödelse och samhällskollaps i spåren.

I Duvstigs tappning börjar det med ett provrör som kommer på vift från en forskningsstation i Nordkorea, där militära forskare på 50-talet med enkla metoder lyckats få fram mutationer för att öka influensans virulens. Viruset kommer ut av misstag, fångas upp av fladdermöss och sprids över Sydostasien. Den nya influensan är mycket smittsam och har en lång symptomfri inkubationsperiod. Den senare egenskapen gör det nästan omöjligt att sätta upp karantäner eller spärrgränser. Vi får följa hur sjukdomen sprider sig till land efter land, först med enstaka fall och därefter en helt epidemisk spridning med över 20 % dödlighet.

Osäkerheten om den nya sjukdomen leder först till förnekelse och därefter till en upplösning av förtroende i samhället och en utbredning av misstro människor emellan. Detta har Duvstigs skildring gemensamt med andra litterära skildringar av epidemier, till exempel La Peste av Camus, och något liknande förefaller ha kunnat observeras i Västafrika under det nuvarande utbrottet av ebola. Själva förloppet för epidemin förefaller ha ägnats omfattande research av författaren, och beskrivningen bär en prägel av sannolikhet.

Romanens huvudperson är WHO:s generaldirektör Aeolus Hughes, en virolog som i bästa Dr House-stil förenar teoretisk briljans med ett ytterst kärvt och krävande ledarskap. Den som ställer enfaldiga frågor på morgonbriefingen kan bli uppsagd på stående fot. Hughes lever för sitt kall men är ändå mer än ytligt intresserad av gentlemannens stilmarkörer. Man anar att Duvstigs personliga engagemang lyser igenom när han låter sin hjälte diskutera t.ex. var man kan hitta de bästa skräddarsydda skjortorna i Paris. Persongalleriet kring Hughes är konstruerat så att hans djupa kunskaper och goda omdöme framträder i skarp relief.

Från epidemins frontlinjer får vi också följa dr Rebecca Summers, även hon en mycket skicklig läkare, men till skillnad från Hughes ung, snygg och anfäktad av tvivel. Summers är den som lyckas beskriva den nya influensans kliniska förlopp. På färden mot undergången erbjuder hon en inlevelsebjudande figur, om än kanske inte så läkarlik i språk och åtbörder.

Boken är bitvis mycket spännande och man lägger den ogärna ifrån sig. Duvstigs språk manar fram bilder och det är lätt att se framför sig en film baserad på denna bok. Tyvärr finns en del skönhetsfläckar vad gäller komposition och stil. Man skulle önska författaren att ha fått arbeta med en skicklig redaktör, vilket tyvärr inte verkar ha blivit fallet då boken är utgiven på eget förlag. The Nightmare Scenario finns i handeln och jag rekommenderar den till alla som är intresserade av att fundera på hur mänsklighetens nästa stora kris skulle kunna arta sig.

Publicerad måndag, december 22nd, 2014 i Allmänt, Gustav Nilsonne.

Vad tycker du?