Identitetspolitikens dilemma

Identitetspolitik är en politisk strategi som går ut på att skapa en gruppidentitet hos vissa individer som anses ha ett gemensamt intresse att organisera sig politiskt. Genom att skapa ett “vi” i gruppen, kan gruppen politiseras och mobiliseras till politisk handling. Dessutom kan en specifik och tydlig grupptillhörighet hjälpa personer att söka sig till gruppen och skapa sig en identitet som är i enlighet med normen som skapats i den gruppen, istället för att ha en identitet som uppfattas som “onormal”.

Ett exempel på en framgångsrik användning av identitetspolitik är gayrörelsen under 1900-talet. Homosexuella var extremt stigmatiserade i Europeiska länder för 50 år sedan, till den grad att en krigshjälte som Alan Turing utsattes för kemisk kastrering för att han hade haft sexuella relationer med andra män. Idag åtnjuter homosexuella rättigheter som Turing inte hade kunnat drömma om. Den framgångsrika kampen för lika rättigheter kan inte separeras från det identitetsbygge som gayvärlden metodiskt och systematiskt byggde upp.

Att vi uppfattar det som självklart att en man som vill ha sex med män och en kvinna som vill ha sex med kvinnor som ”homosexuella” är ett resultat av den här identitetspolitiken. “Homosexuell” är lika lite en naturlig, stabil kategori som “rolig”, “snygg” eller “lång”. Genom att inkludera alla dessa människor i ett gemensamt “vi” lyckades gayrörelsen organisera miljontals människor kring sina frågor. Men den stabila identiteten kunde också bidra till att öka toleransen för homosexuella beteenden på offentliga platser. Genom att stärka uppfattningen att en person som uppvisar ett homosexuellt beteende är en distinkt sorts människa, blir det här beteendet inte lika hotfullt för de som anser sig tillhöra den heterosexuella normen.

Men identitetspolitiken är också väldigt problematisk. Genom att konstruera en särskild identitet, med tydliga inkluisionskriterier, så exkluderas alltid vissa människor som bara delvis delar den homosexuella erfarenheten. Nya normer uppstår i gayrörelsen, där homosexuella förväntas överge sina “normala” normer och anamma rörelsens normer. Dessa normer kan vara minst lika svåra för en person att hantera. Inom den lesbiska scenen förekommer det att kvinnor som ser feminina ut (“femmes”) ifrågasätts för att inte vara “riktiga flator”, till exempel. Identitetspolitik dragen till sin spets riskerar att etablera nya typer av diskriminering, förtryck och utanförskap, både inom en grupp, men också gentemot “borderline-medlemmar”.

Detta är särskilt relevant för den rasifierade gruppen i Sverige idag. Jag uppfattar att vi håller på att kasta av oss den färgblinda ideologins hegemoni. I ett Sverige där antirasismen har formulerats som opposition till en liten extremistisk minoritet har rasifierade nu börjat ändra dagordningen. Men i samma stund som rasifierade kliver fram för att göra sina erfarenheter synliga, skapas också en kollektiv identitet som “rasifierade”. Denna identitet är med nödvändighet exklusiv. I dagens politiska klimat, i den diskurs där rasifierade så länge varit osynliggjorde är detta en nödvändig strategi. Men det är extremt viktigt att vi inte glömmer att det är just en strategi, och att vi hela tiden måste förhålla oss kritiska till vad det innebär att vara rasifierad och ha erfarenheter av rasifiering. Vi måste också framhäva att dessa erfarenheter inte är identiska och att de kan jämföras på ett oproblematiskt sätt. Här kan idén som kallas intersektionalitet hjälpa oss att förebygga ett “enfärgat” tänk. Vi måste hålla kvar tanken att “rasifierad” är en social konstruktion som är och bör förbli flytande, komplex och självmordsbenägen.

Publicerad lördag, juni 14th, 2014 i etik, Karim Jebari, politik.

3 kommentarer

  1. Hans teser e4r ju ganska sykrnoniserade med det den kristna hf6gern brukar ff6ra fram. Han turnerade i hela Sverige i somras. Stannade vid McDonaldsrestauranger i ste4dernas utkanter ff6r att dela ut bf6cker och DVD-skivor. Pe5 vissa he5ll bemf6ttes han av idioter som vandaliserade hans bil, vilket han har skrivit utff6rligt om i sin dagbok.Det stora mysteriet e4r att Ve4rlden Idag inte skrev om honom och hans heroiska sverigeturne9. Jag har e4n idag inte ff6rste5tt varff6r de inte tog tillfe4llet i akt. Mf6jligen e4r det ff6r att han talar om sexuell le4ggning och inte homosexuell livsstil, som ju e4r det religif6st korrekta begreppet.

  2. It works on Windows 8.I am using Windows 8 Pro with WMC and it’s working but with some problems like when you disconnect it, it won’t work.haven’t tried call, sms, ussd yet.but internet is working fine .just have to end the process from task manager after 1 use and again open.running iball 3.5G using mmx353G 5.517 drivers.If anyone wants to know how contact me on

  3. levitra…like subject new So something somebody starting nice something the original originality you that is read to little so website for internet this this with thank is this before dont a job the suppose to bringing this useful web some cool for find needed …

Vad tycker du?