Strafgesetzbuch sektion 86a

Sverige ratificerade FN:s konvention mot rasdiskriminering 1971. Enligt denna föreligger ett åtagande att kriminalisera organisationer som förespråkar rasdiskriminering. Men i Sverige har våra politiker valt en annan väg. 1988 skärptes lagen om hets mot folkgrupp (HMF). Avsikten var att det skulle bli “praktiskt sett förbjudet” att uttrycka rasistiska värderingar i offentligheten enligt regeringens proposition. Ett förbud mot rasistiska organisationer behövdes inte, ansåg Riksdagen, eftersom HMF skulle tvinga rasistiska organisationer till “total passivitet”.

Är rasistiska organisationer “totalt passiva” idag? Svaret är nej. Den nuvarande lagen tycks alltså inte ha den effekt som var avsedd. Därför är det rimligt att skärpa lagen ytterligare, om vi ska ta det åtagande som vår ratificering av FN:s konvention innebär på allvar. Vi skulle kunna emulera den tyska modellen, där en domstol prövar om specifika organisationer förespråkar författningsoförenliga värderingar. Dessa organisationer omfattas av Strafgesetzbuch sektion 86a:

(1) Whoever domestically disseminates or produces, stocks, imports or exports or makes publicly accessible through data storage media for dissemination domestically or abroad, means of propaganda:

1. of a party which has been declared to be unconstitutional by the Federal Constitutional Court or a party or organization, as to which it has been determined, no longer subject to appeal, that it is a substitute organization of such a party;

[…]

4. means of propaganda, the contents of which are intended to further the aims of a former National Socialist organization, shall be punished with imprisonment for not more than three years or a fine. […]

(1) Whoever:

1. domestically distributes or publicly uses, in a meeting or in writings  disseminated by him, symbols of one of the parties or organizations indicated in § 86 subsection (1),

2. produces, stocks, imports or exports objects which depict or contain such symbols for distribution or use domestically or abroad, in the manner indicated in number 1,

shall be punished with imprisonment for not more than three years or a fine.

(2) Symbols, within the meaning of subsection (1), shall be, in particular, flags, insignia, uniforms, slogans and forms of greeting. Symbols which are so similar as to be mistaken for those named in sentence 1 shall be deemed to be equivalent thereto.

Om Sverige antog en liknande lag skulle svensk polis och rättsväsende effektivt kunna passivisera dessa organisationer, i enlighet med konventionen och lagstiftarens avsikt.

En möjlighet för att förebygga att ”tvättning” av partiprogram gör lagen tandlös vore att instruera domstolen att göra en holistisk bedömning av organisationen, inklusive (1) en uttalad ambition att genomdriva etnisk rensning, folkmord eller andra brott mot mänskligheten (2) antalet ledande medlemmar som tidigare varit med i författningsoförenliga grupper och hur nyligen (3) antalet ledande medlemmar som dömts för HMF och andra hatbrott och (4) samarbeten eller kontakter med inhemska eller utländska grupper av författningsoförenlig karaktär.

Lagar som denna är potentiellt farliga och borde därmed med fördel utrustas med en ”solnedgångsklausul”, alltså att de automatiskt upphör gälla efter en viss tid. Jag vill också tillägga att jag inte föreslår detta lättvindigt. Jag gör det för att jag uppfattar nazisternas aktivitet som oförenligt med det samhälle som förespråkare av ”yttrandefrihet” i debatten förespråkar. Ett samhälle där nazister marscherar genom gatorna, angriper (mer eller mindre ostraffat) människor som misshagar dem och sprider sitt hat är ett samhälle där min rätt att röra mig och tala i offentligheten är allvarligt inskränkt.

Vi måste, dessvärre, välja: antingen yttrande- och rörelsefrihet för nazister eller för icke-vita, HBTQ-personer och aktiva inom vänstern. Jag väljer det senare.

Publicerad onsdag, april 30th, 2014 i Karim Jebari, politik.

En kommentar

  1. Det finns ingen s.k. rasism någonstans.

    Det finns endast människor runt hela jordklotet som alla känner sig mer hemma med just de människor som präglat dem, språkligt, kulturellt, traditionell och etniskt, när de var barn och som de därför identifierar sig med, och därmed lättare känner sig tillhöra.

    Detta är ett allom mänskligt behov, som det är människovänligt att visa hänsyn och förståelse inför. Man kan säga att på detta vis är alla människor rasister.

    Det är inte människovänligt att försöka förneka människor dessa behov, utan det är istället människofientligt att försöka göra.

Vad tycker du?