En pragmatisk approach till legalisering

Förra året legaliserades cannabis i Uruguay. Delstaterna Washington och Colorado förljer efter i år. Kriget mot drogerna har tillslut övergått i en pragmatisk vapenvila. Det är dags att ompröva vår narkotikalagstiftning även i Sverige. Jag är varken moralist eller liberal vad gäller droger. Istället anser jag att vi bör utgå från ett pragmatiskt perspektiv. Därför kan inte svaret på drogproblemet bli “legalisering” eller “kriminalisering”. Varje drog har sina specifika omständigheter och problem, och bör behandlas på sitt särskilda sätt. Därför kommer de olika drogtyperna att behandlas var för sig i ett inlägg. Kategorierna som föreslås här är: Opiater, stimulantia, hallucinogener och THC (cannabis). Låt oss titta på THC i ett första inlägg.

Tetrahydrocannabinol, eller THC, är den aktiva substansen i de droger som framställs av cannabisplantan. THC har en mild till måttlig smärtlindrande och avslappnande effekt, och påverkar användarens perception, aptit och känslotillstånd. Under ruset har användaren nedsatt kognitiv förmåga. THC har misstänkts orsaka psykoser hos personer med särskild sårbarhet, men nyare studier har ifrågasatt detta. Långvarigt dagligt bruk av THC tycks ändra den kognitiva profilen hos brukaren. Annars har inga andra negativa effekter på hälsan identifierats.

Det finns inga skäl till att THC ska vara kriminellt. THC bör säljas på systembolaget på samma villkor som alkohol. Den enda form av cannabis som bör säljas är cannabisolja, som kan antingen förtäras med feta livsmedel, eller vaporiseras med en e-cigarett, för att begränsa mängden carcinogener som uppstår vid förbränning av hasch eller marijuana. Cannabis bör förbli olagligt att odla hemma, och odling och distribution av cannabis bör jämställas med hembränning, alltså en dramatisk minskning av dagens drakoniska straffsatser. THC bör beskattas så att det kostar ungefär lika mycket att bli hög som att bli full.

Vad skulle detta förslag sannolikt leda till? Förmodligen en ökad konsumtion av THC. Det är inte i sig något dåligt. THC är en drog, och har möjligen en negativ effekt på användarens hälsa. Men det betyder inte att konsumtion av THC är nödvändigtvis dåligt, av samma skäl som konsumtion av alkohol inte nödvändigtvis är dåligt, även när det leder till en negativ hälsoeffekt. Ibland kan det subjektiva välbefinnandet som en drog ger oss vara värd den hälsoskada som den samtidigt orsakar.

Men en legalisering av THC, även i denna reglerade form, riskerar att öka missbruket, alltså en konsumtion som är problematisk för användaren. THC är inte beroendeframkallande. Däremot kan en person med en i övrigt svår social tillvaro hamna i ett socialt beroende, alltså ett bruk som personen själv inte vill fortsätta med men som personen har av psykosociala skäl svårt att bryta. Ju fler som har tillgång till en drog, desto fler riskerar att hamna i en sådan här situation. Detta är en oundviklig konsekvens av en legalisering. Vi ska inte låtsas om att en sådan reform skulle vara utan kostnader. Men fördelarna med den här reformen överväger.

1. Genom att tillåta den minst hälsovådliga THC-produkten skulle reformen minska allmänhetens intag av de carcinogena substanserna som uppstår när cannabis förbränns.

2. Legalisering av THC skulle underminera en intäktskälla för organiserade brottslingar i Sverige, som använder intäkterna från sin illegala cannabisförsäljning till att finansiera annan brottslig verksamhet.

3. Legalisering av THC skulle också underlätta kontakter mellan sociala myndigheter, sjukvård och konsumenter av THC med sociala, somatiska eller psykologiska problem.

4. Legalisering av THC skulle innebära att polisen kan koncentrera sig på att bekämpa distributörer och smugglare av betydligt farligare droger (kokain, amfetamin, metamfetamin).

5. Legalisering av THC skulle leda till att färre konsumenter av THC skulle få sina livsmöjligheter begränsade av rättssystemet. Konsekvenserna av en repressiv drogpolitik slutar inte med påföljden. En dom kan få sociala konsekvenser som försvårar den dömdes möjligheter att ta sig ur sitt utanförskap.

Jag tror att en försiktig legalisering av THC kan sammantaget få positiva konsekvenser, men det hela beror på hur det genomförs. Jag är beredd att medge att mina prediktioner gällande konskekvenserna av en legalisering är på sin höjd kvalificerade gissningar. Därför bör en sådan här reformprocess att genomföras gradvis, i slumpvis utvalda kommuner och noga följas upp. Rimligen så borde vissa av variablerna i den här reformen varieras, till exempel nivån på THC-skatten och storleken på doserna till salu. I enlighet med den “sociala experimentverkstadens” anda bör vi alltså noggrant och konstant kalibrera regleringen av cannabis för att säkerställa att resultatet blir så bra som möjligt. Att legalisera handlar inte bara om att säga ja, utan att konstant utvärdera, experimentera och uppdatera sina hypoteser. Det är enda sättet att inte bli blåst av ideologerna, vare sig de är moralister eller liberaler.

Publicerad tisdag, januari 7th, 2014 i Karim Jebari, moral, politik.

5 kommentarer

 1. Fredrik says:

  Jag håller i stora drag helt med. Men måste bara förtydliga, THC är inte den enda aktiva substansen. Bara den mest framstående. CBD är t.ex. det ämne som stimulerar muskelavslappnande, varför medicinsk marijuana kultiveras på så sätt att det ämnet blir mer framträdande. Det finns 5-åringar i USA som får cannabis för epilepsi bl.a., men de blir inte höga för att den marijuana de får tas fram med så låg THC och hög CBD som möjligt.
  – Förövrigt sjukt intressant, här skrivs om en femårig tjej som under hela sitt liv haft 30 epilepsi-attacker i månaden. Med hjälp av CBD får hon idag i snitt bara 2!! Hon gick från ”grönsak” till en glad liten flicka. http://edition.cnn.com/2013/08/08/health/gupta-changed-mind-marijuana/

  Vidare anser jag nog att om man går det spåret du är inne på så vore det orimligt att förbjuda folk att odla hemma. I min värld är det iallafall skillnad på att odla en växt och att bränna sprit. Finns inte några risker med det förstnämnda mer än överkonsumtion, vad det nu innebär med cannabis.. Med det senare kan nog andra aspekter ligga till grund för ett förbud. Har inte koll på bränningsprocessen men det är väl hög brandfara? Mycket värme och lättantändlig vätska är inte alltid en bra kombination. Sen kan man ju lyckas (på gott och ont) görs lite för stark och oren sprit, sk. ”Moonshine” som dödade massor av människor under förbudstiden och i fattigare delar av världen idag.

  Men i övrigt är jag med! Vi behöver tänka om. Med det sagt menar jag en reform som bättre kan förebygga missbruk och hjälpa folk ur det. Att Sverige idag har bland den högsta dödligheten bland narkomaner är sorgligt. Jag tror det beror mycket på gällande rätt och okunskap som trycker dem ut ur samhället, från människa till ”knarkare” och således smuts i mångas perspektiv.

  Fredrik W

 2. Fredrik says:

  Oj, från 300 anfall i veckan till 2 i månaden var det visst…. Ang den femåriga flickan.

Vad tycker du?