Om det är allvar, lyssna på forskningen

Socialdemokraterna lanserar idag en kampanj för att presentera sin skolpolitik. Det är utmärkt. Men dessvärre tar förslagen liten hänsyn till forskning om vad som ger mest effekt. Denna forskning sammanställdes i en nyöversatt syntes av 800 meta-analyser av skolforskaren John Hattie, som fått viss uppmärksamhet i nyligen. Socialdemokraterna har fem förslag, varav endast de två första har tilldelats en prislapp. Förslagen kommer sannolikt att ha en viss positiv effekt, men den tillgängliga evidensen talar för att den kommer att vara marginell.

1. Mindre klasser har bara en liten positiv effekt, och är en dyr reform, som kommer att öka efterfrågan på lärare ytterligare. Detta är särskilt allvarligt då det råder brist på lärare och på personer som vill bli lärare.

2. Specialpedagoger är också bra, men har även de en liten positiv effekt. Om reformen innebär att diagnosticerade elever segregeras kommer den sannolikt att ha en negativ effekt.

3. Att “investera i lärarna” är det förslag som faktiskt har en substantiell effekt. Förslag nummer tre borde vara det enda förslaget på den här listan, och tilldelas alla resurser som i nuläget används på reform (1), (2) och (3).

4. Sommarskola har också en liten positiv effekt. Skrota.

5. Det är förstås bra att inrätta en skolkommission, särskilt om den får mandat att utföra randomiserade experiment i skolor.

För övrigt är mängden resurser som Socialdemokraterna öronmärkt för dessa förslag ganska liten. Just nu handlar det om 2,5 miljarder. Om det verkligen är allvar, vore det inte rimligt att göra en ordentlig satsning? Att öka lärarlönerna med 10 000 kr i månaden skulle kosta 10 miljarder. Det vore en bra start.

Publicerad måndag, januari 6th, 2014 i Karim Jebari, politik.

3 kommentarer

  1. Kan väl tycka att du avfärdar punkt 5 om Skolkommission lite lättvindigt. Där står ju precis det du efterlyser ”föreslå reformer som har stöd i forskning och beprövad erfarenhet”

  2. ”Detta är särskilt allvarligt då det råder brist på lärare och på personer som vill bli lärare. ”

    Att det råder allmän brist på lärare är oerhört förenklat. Detta gäller vissa ämnen (språk, matte, natur-orienterade ämnen). Likaså ser det mycket olika ut på olika stadier.

    Gymnasielärare i humaniora-ämnen är exempelvis en av Sveriges mest överetablerade yrkesgrupper just nu!

  3. Det var för övrigt lite väl mycket påståenden och lite för lite argument här.

    Gillar oftast dina inlägg men här går du för fort fram.

Vad tycker du?