Narkotikapolitikens alternativkostnad

av Gustav Nilsonne

Orättfärdig lagstiftning

”What is a drug? And who says?”

Den frågan ställde David Nutt, då han talade i går på Karolinska Institutet. Nutt är en framstående psykiater och psykofarmakolog. Han var den brittiska regeringens narkotikarådgivare till 2009, då han blev sparkad. Hans budskap om en vetenskapligt grundad narkotikapolitik hade blivit för kontroversiellt.

Nutt lät sig inte nedslås av det. Han samlade i stället en oberoende expertgrupp: the Independent Scientific Committee on Drugs. Tillsammans tog de fram riktlinjer för hur drogers skadeverkningar kan bedömas. Det blev totalt 16 olika kriterier med skadeverkningar för den enskilde och för samhället, och en rangordning av de viktigaste drogerna. Rapporten publicerades i The Lancet år 2010.

Alkohol kom högst på listan. Det beror förstås mest på att alkoholbruket är så utbrett. När Nutt sedan jämförde skadeverkningarna av olika droger med var de placerar sig på straffskalan fann han att korrelationen var nästan noll. Lagen i Storbritannien är alltså inte baserad på drogernas verkliga farlighet. Nutt menar att den därmed också är orättfärdig. En negativ effekt är att ungdomar kommer i klammeri med rättsväsendet och blir klassade som kriminella helt i onödan.

Narkotika eller psykofarmaka

Eftersom narkotika är förbjudna är det också mycket svårt att forska på deras positiva effekter. Innan LSD förbjöds pågick omfattande forskning om dess verkan mot olika psykiatriska tillstånd, inklusive depression och alkoholberoende. Ofta med lovande resultat. Men all denna aktivitet avstannade abrupt när LSD blev olagligt.

Nutt driver försöker nu identifiera terapeutiska effekter av narkotikaklassade preparat. Han har till exempel visat att MDMA (ecstacy) leder till minskad aktivitet i amygdala, vilket talar för att det kunde vara verksamt mot posttraumatisk stress och ångest. Risk/nyttaförhållandet skulle kunna vara gynnsamt för flera substanser, t.ex. psilocybin som finns i ”magic mushrooms”.

Hur många patienter har skadats av att inte kunna få effektiv behandling med ett preparat som är narkotikaklassat? Skandalen är att vi inte vet.

Vad göra?

Nutt ser Sverige som ett rationellt föregångsland i narkotikapolitiken. Det beror inte på vår repressiva hållning till förbjudna narkotika, utan på två andra saker: snus och Systembolaget. Tack vare snus har vi västvärldens lägsta prevalens av cigarettrökning. Och Systembolaget, menar Nutt, är en mycket framgånsrik pragmatisk lösning för att kontrollera utbudet av alkohol.

När det gäller förbjudna narkotika vägleds Nutt av principen om skademinskning.

”We should decriminalise all drugs, but I am very against a free market.”

Opioider skulle kunna finnas tillgängliga mot förskrivning för de som är beroende. Andra droger, till exempel cannabis, skulle kunna säljas under kontrollerade former på apotek, på Systembolaget, eller i särskilda dispensärer. Mattan skulle ryckas undan för den kontrollerade brottsligheten. Beroendeproblem skulle kunna hanteras som de medicinska och sociala problem de egentligen är.

En mera offensiv linje är att försöka forska fram bättre droger. Om nya droger med mindre potential för skada kan konkurrera ut äldre droger kan skadeverkningarna minska. Nutt har flera kandidatsubstanser som han tror skulle kunna vara bättre än alkohol. En särskilt eftersträvansvärd egenskap vore att effekten skulle gå att motverka med en antidot. Då skulle det vara möjligt att genast bli nykter igen – och till exempel köra hem. Detta skulle kunna vara en slags ”social cognitive enhancement”.

För den hugade kommer Nutts föreläsning att läggas ut på Centrum för Psykiatriforsknings hemsida, enligt vad som utlovats.

Publicerad torsdag, oktober 24th, 2013 i Allmänt, Gustav Nilsonne, politik, rättigheter.

Vad tycker du?