Stockholm Pride – ett tack

Av Gustav Nilsonne

I går avslutades Stockholm Pride 2013. Det är dags att rikta ett tack till alla de människor som med volontära krafter har gjort festivalen möjlig.

Festivalen är viktig av många anledningar. Den är en sexualpolitisk arena för diskussion och påverkan. Den är en manifestation av allas rätt att respekteras för sin identitet. Den är en arena där HBTQ-personer i större frihet kan leva ut. Den är Stockholms sommarfestival och betydelsefull för turistnäringen. För att bara nämna några.

Vissa Prideparader jag sett i andra länder består mest av diskodansande fantasidräktsmän på flak. Eller på kanalbåtar, i Amsterdam. De utstrålar stolthet och glädje. Stockholm Pride är inte på samma sätt en manifestation av en särart. Paraden innehåller alla möjliga människor och uttryck, varav ganska många inte har något behov av att se ut som HBTQ-personer. Partier, myndigheter, föreningar och religiösa samfund finns alla med i festivalen. Genom idogt paraderande har en ny mittfåra i samhället med åren kommit att nötas fram under fötterna på paradens deltagare. Varje steg har haft betydelse.

Somliga ställer frågan om Pridefestivalen fortfarande behövs nuförtiden. Men trots att mycket har uppnåtts fortsätter festivalen att ha en mycket viktig politisk roll. Införandet av samkönat äktenskap för fyra år sedan var inte den slutgiltiga segern i familjepolitiken, utan snarare ett startskott för en ny lagstiftning som motsvarar moderna samlevnadsformer. Till exempel har jag i ett tidigare inlägg pekat på ett par områden där dagens lagstiftning inte fungerar för flersamma relationer.

Årets festival hade ena handen utsträckt åt öster. Utvecklingen i Ryssland är oroande, med en allt mera repressiv lagstiftning som aktivt inskränker HBTQ-personers rättigheter. Ordförande Peter Rimsby beskrev detta i sitt invigningstal (som textades på ryska) och i en artikel på DN Debatt (2013-08-03). Han skriver:

 Använd din röst. En röst för mänskliga rättigheter. En röst för allas rätt att få älska och att vara den de är.

Stockholm Pride är ett särskilt tillfälle att göra just det, och jag vill tacka alla som med sitt arbete och engagemang gjort årets festival möjlig.

Publicerad måndag, augusti 5th, 2013 i Gustav Nilsonne, politik, rättigheter.

Tags: ,

Vad tycker du?