Likvärdighet inför lagen – även för stjärnfamiljer

Av Gustav Nilsonne

Familjelagstiftningens syfte är att ge trygghet om konflikter uppstår. Historiskt har lagstiftningen utgått från att en familj består av två olikkönade människor som ingår äktenskap och därefter får egna biologiska barn. Med tiden har fler och fler relationsformer kommit att få lagens skydd genom att tilläggsregler har införts. Till exempel kan två personer av samma kön gifta sig, och två kvinnor kan bli föräldrar tillsammans genom insemination. Reglerna är dock olika beroende på om de gör det inom sjukvården eller själva, hemma.

Men fortfarande finns det många konstellationer som inte har fullgott skydd av lagen. Under Stockholm Pride hölls i dag två seminarier där dessa frågor diskuterades av juristen Erik Mägi, normkritiska pedagogen Lina-Lea Zimmerman samt RFSL:s ordförande Ulrika Westerlund.

För att ta två exempel:

1: Äktenskaps- och sambolagstiftningen är i dag utformad för relationer mellan två personer. Om tre eller flera personer bor tillsammans och har en sexuell relation skyddas endast det ”primära paret” av sambolagstiftningen. Vilka som är det primära paret avgörs av domstol, och det kan vara svårt för de inblandade att förutsäga utfallet. Lagstiftningens skydd utsträcks alltså inte till alla partners i en flersam samborelation.

2: Det finns rättighetsbrister i fråga om medborgarskap. Det är till exempel inte säkert att en svensk mans barn blir svensk medborgare. Om den svenske mannen får barn med en gift kvinna som inte är svensk medborgare så måste barnet födas i Sverige för att få svenskt medborgarskap. Utan äktenskap kan det bli svårt för kvinnan att få uppehållstillstånd eller medborgarskap i Sverige och vice versa. Detta skulle kunna leda till att barnet inte får möjlighet att umgås med sin ena förälder.

Mägi och Zimmerman föreslår att familjelagstiftningen helt skrivs om för att inte länge utgå från normer avseende t.ex. kön, sexualitet, antal partners och fertilitetsstatus. En så långtgående reform ter sig osannolik, men vad som är helt uppenbart är att lagstiftningen måste utvecklas för att erbjuda alla medborgare ett likvärdigt skydd oavsett relationsform.

Publicerad onsdag, juli 31st, 2013 i Gustav Nilsonne, politik, rättigheter.

En kommentar

Vad tycker du?