Teknikskeptiker kan inte lösa klimatproblemen

Jag var med i OBS två gånger på en och samma månad! Här tillbakavisar jag teknikskeptiska resonemang.

 

För en tid sedan hävdade Helena Granström i Obs att det är riskfullt att lösa problem teknologin orsakats med hjälp av ny teknologi. Hon får nu svar av Karim Jebari som betraktar teknikskepticism som naivt. Teknologiska framsteg är nödvändiga för en hållbara värld.

 

 

Vad tycker du?