Cervenkas hårda pengar

Andreas Cervenka (AC) är krönikör på SvD näringsliv och skriver krönikor och blogginlägg som kan liknas vid ledare. AC argumenterar för bland annat följande idéer i en apokalyptisk och patosmättad ton.

1. Låga räntor leder till att bubblor bildas, oavsett hur de makroekonomiska förhållandena i övrigt ser ut.

2. Centralbanker runt om i världen borde begränsa penningmängden för att förebygga förekomsten av finansiella bubblor, även när det råder ekonomisk stagnation och deflation.

3. Att Lars E O Svensson, en av Sveriges mest aktade ekonomer, anser att Sverige bör sänka räntan och att hushållens skuldsättning bör åtgärdas med andra medel beror på att han “drabbats av ett intellektuellt virus”.

Jag är absolut ingen expert på dessa frågor, men jag skulle vilja göra er medvetna om att AC:s idéer anses vara marginella i debatten om dessa frågor. Låt mig förklara varför den bild som AC förmedlar är missvisande.

1. Låga räntor kan medverka till fastighets- och aktiebubblor bildas. Men andra faktorer spelar också en stor roll. Till exempel hur ekonomin i övrigt utvecklas, och hur skatter och subventioner ser ut. I Sverige har avskaffandet av fastighetsskatten förmodligen lett till att priset på fastigheter ökat i Stockholm, liksom befolkningstillväxt, urbanisering och ekonomisk tillväxt.

2. Om ekonomin växer snabbt är det en god idé att höja räntan för att bland annat förebygga fastighetsbubblor. Men om ekonomin inte växer och inflationen är runt 0 % innebär en räntehöjning en onödigt hög arbetslöshet, vilket kan leda till permanenta reduktioner av arbetsstyrkans produktivitet. Om fastighetspriser i en sådan situation ökar på ett bubbligt sätt, så bör de i första hand hållas i schack med politiska reformer (avskaffa ränteavdraget!).

3. När Cervenka påstår att världens främsta ekonomer drabbas av “ett virus” samtidigt som han okritiskt citerar och hejar på marginella aktörer på marknaden så visar han hur djupt ohederlig han är. Ingen påstår att ekonomin är en fullständig och ofelbar vetenskap. Men att avfärda världens främsta intellektuella som akademiska navelskådare, som AC gör, är ren rättshaverism.

Publicerad onsdag, april 10th, 2013 i ekonomi.

Vad tycker du?