Liten ordlista med definitioner

Gårdagens inlägg fick väldigt stor spridning. Det är jag mycket tacksam och glad för, även om de idéer det innehöll var vare sig nya eller originella. Jag tror dock att en del läsare var obekanta med en del av begreppen jag använde mig av, så därför kommer här nu en liten ordlista med definitioner av begrepp jag använde och som förekommer i debatten. Jag vill också tillägga att jag själv använde mig av dessa begrepp lite slarvigt. Så era missförstånd är främst mitt fel.

Ras (biologisk): En ras består av en grupp individer där den genetiska variationen mellan två godtyckliga individer i rasen är liten i förhållande till variationen mellan en godtycklig individ i rasen och en individ i en annan ras tillhörande samma art. Arten Homo Sapiens har idag bara en ras, rasen Homo Sapiens Sapiens. Tidigare har rasen Homo Sapiens Neanderthalensis existerat. Möjligen fanns då fler raser av arten Homo Sapiens.

Ras (social konstruktion): En ras är en kategori individer som utifrån språklig, religiös, geografisk, eller släktmässig tillhörighet anses höra samman i en ras. Normerna för att inordna specifika individer i olika raser kan variera. Till exempel anser vissa att en jude är en person vars mor var jude. Andra anser att en jude är en som utövar den judiska religionen. I Brasilien gör man en distinktion mellan en “preto” (svart) och en “mulato” (en person med en svart och en vit förälder). I USA anses en person med en svart och en vit förälder vara svart.

Social konstruktion: En social konstruktion är ett fenomen, en kategori eller en händelse som existerar i kraft av att vissa personer tänker, agerar och pratar som om de fanns. Till exempel: måndagar, bostadsrättsföreningar, nationer, raser, kungar, födelsedagar, namn, sagor och metaforer. Notera att sociala konstruktioner är inte mindre verkliga bara för att de är socialt konstruerade.

Naturlig sort: En naturlig sort är en kategori objekt som existerar oberoende av vad personer tänker och agerar. En naturlig sort definieras i termer av nödvändiga och tillräckliga villkor. Vidare så förklarar dessa villkor objekten i kategorins egenskaper. Ett exempel på en naturlig sort är metallen guld.

Stereotyp: En stereotyp är en föreställning om att vissa individer tillhörande en viss kategori har vissa egenskaper i kraft av att tillhöra den kategorin. En stereotyp är ett heuristiskt verktyg, alltså en förutfattad uppfattning av verkligheten som hjälper oss att handla och tänka snabbt. En stereotyp kan ha en positiv eller negativ karaktär. En stereotyp kan vara mer eller mindre sanningsenlig. En person kan ha en stereotyp utan att vara medveten om att det är en stereotyp. En person kan också ha stereotypen utan att vara medveten att hen har den.

Fördom: En fördom är en känslomässig reaktion hos en person som väcks av en viss individ i kraft av att den individen anses tillhöra en viss kategori. En fördom skiljer sig från en stereotyp i att en fördom är huvudsakligen emotionell, medan en stereotyp är huvudsakligen kognitiv. En fördom kan vara positiv eller negativ. Man kan vara medveten eller omedveten om sina fördomar.

Särbehandling: När ens fördomar och/eller stereotyper leder till en viss typ av behandling av en annan person. Ens fördomar förstärker ofta ens stereotyper som i sin tur förstärker ens fördomar. En person som man har positiva fördomar och stereotyper om behandlar man ofta mer positivt än om man inte hade haft de stereotyper och fördomar. Till exempel så har jag en positiv stereotyp om judar. Jag utgår från att judar är intelligenta. Så när en person som jag identifierar som jude pratar så tenderar jag att lyssna extra noga.

Diskriminering: Negativ särbehandling.

Rasism: En person är rasist om den har en uppsättning negativa stereotyper och fördomar mot personer som identifieras som medlemmar i en (socialt konstruerad) ras.

Rasistisk diskriminering: När den negativa särbehandlingen orsakas av rasistiska fördomar och/eller stereotyper.

Sexism: En person är sexist om den har en uppsättning negativa stereotyper och fördomar mot personer som identifieras som medlemmar i ett (socialt konstruerat) kön.

Strukturell rasism: Strukturell rasism innebär att rasistisk diskriminering utövas genom sociala strukturer eller att rasistiska stereotyper och fördomar förstärks och upprätthålls genom sociala strukturer. Till exempel kan en lag vara rasistisk om den kräver att personer som tillhör en viss ras inte har rätt att rösta. Vissa sociala strukturer som till exempel namn på vissa sötsaker, sagor och berättelser, bildspråk kan förstärka stereotyper och fördomar.

Internalisering: När stereotyper och fördomar påverkar världen på ett sådant sätt att de som är föremål för fördomarna antingen accepterar dem omedvetet tvingas förhålla sig till dem. Det kan ta sig uttryck i att de förverkligar stereotyperna, eller att de till varje pris försöker undvika dem. Till exempel så kan en svart man känna att stereotypen “har rytmen i blodet” påverkar honom på ett sådant sätt att han inte kan förhålla sig till musik utan att tänka på i vilken mån hans förhållningssätt påverkas av stereotypen.

Rasistiskt land: Ett land är rasistiskt när en majoritet av dess invånare och åtminstone vissa av dess samhällsstrukturer är rasistiska. Så vitt jag vet finns det inga länder som inte är rasistiska. Vissa länder är mer rasistiska än andra.

Antirasist: En person som försöker minska förekomsten av rasistiska stereotyper och fördomar, strukturell rasism och rasistisk diskriminering i samhället. En antirasist kan vara rasist.

Moralisk självbild: Vi har ett stort behov av att uppfatta oss själva som goda. Därför tenderar vi att anse att de som kritiserar oss moraliskt gör detta i kraft av ett intellektuellt eller moraliskt tillkortakommande. Av samma skäl tenderar vi att anse att personer som anser att vi är goda också är kloka och goda själva. Det kan vara ett skäl till att många uppfattar det stötande att bli kallade för rasister. 

Ondska/godhet: Kan inte förklaras här. Läsaren rekommenderas att läsa grundkursen i praktisk filosofi. Men en sak är klar. Att vara rasist innebär inte (med nödvändighet) att man är “ond”, och att inte vara rasist innebär inte (med nödvändighet) att vara “god”. Det finns andra aspekter av en persons karaktär som spelar roll.

8 kommentarer

 1. Hittade din blogg igår genom delning på FB. Har således inte läst den förut, men (ursäkta språket) – FI FAN, vad du rockar! =)

  Bahsåruvet! 🙂

 2. Jag hittade också din blogg genom delning på FB och håller totalt med Malinka P. TACK! Du rockar. 🙂

 3. Erik S says:

  Angående pågående diskussion i media om ”ras” och ”vithet”. Eftersom du verkar insatt i frågan, kan du förtydliga vad som avses med ”vita”? Syftar det på ”biologisk ras” (som tydligen inte finns) eller ”social ras” (som i så fall definieras hur)? Är det ”etniska svenskar”, ”blonda och blåögda”, ”svennar”, ”kaukasier”, ”arier” eller möjligen något annat (i så fall vad)?

 4. Hej Erik! ”vita” och syftar på en socialt konstruerad ras. Kriterierna för att tillhöra den rasen är att vara ljushyad och av europeisk härkomst (ljushyade judar och asiater är således inte ”vita”). Det är värt att notera att du inte är nödvändigtvis vit om du har en vit förälder. För att du ska räknas som vit måste din härstamning vara ”obefläckad”. Därför anses till exempel Obama vara icke-vit, trots att han har en vit mor.

 5. Tack för ditt svar även om det fortfarande är oklart hur du resonerar angående begreppet ”socialt konstruerad ras” och jag vill uppmärksamma på att din rasindelning påtagligt skiljer sig från vad som är brukligt i andra länder. Om du syftar på etnicitet tycker jag det är bättre att använda detta begrepp – om hudfärg skulle vara en social konstruktion, varför är då detta ett eventuellt problem för adoptivbarn som ej växt upp med sina biologiska föräldrar? Jag har två års erfarenhet av raskategorisering från boende i USA där är man ständigt tvingas uppge rastillhörighet. I USA syftar begreppet på nedärvda biologiska markörer förutom ”hispanics”, som avser etnicitet. Där likställs ”vita” med ”kaukasier” och innefattar på individer med ursprung i såväl Europa som nordafrika och mellanöstern (dvs både araber, judar och perser). Eftersom det är mycket förvillande med dessa oklarheter undrar vilken källa du har för din definition?
  http://en.wikipedia.org/wiki/Race_and_ethnicity_in_the_United_States_Census

Vad tycker du?