Vad du kan göra för att minska Sveriges utsläpp av växthusgaser

Var du en av dem som övervägde att släcka ljuset i helgen? Anser du att den globala uppvärmningen är ett stort problem som det är viktigt att göra något åt? Anser du att fler borde ta sitt miljöansvar?

Då föreslår jag att du gör följande:
Sätt dig framför datorn och skriv ett mail till den partiledare för det parti du röstar för. Kräv att hen ska rösta för en omsättningsneutral koldioxidskatt i Riksdagen, som ett villkor för din röst in nästa riksdagsval. Skriv att du kommer att rösta på det parti som förespråkar den högsta nivån på koldioxidskatt. Uppmana sedan dina bekanta som hyser liknande idéer att göra samma sak. Visa dina brev för andra, inspirera dem till handling.
Låt mig förklara varför detta är det mest effektiva sätt att minska våra utsläpp.

1. Våra utsläpp är spridda på ett sådant sätt att om du väljer att leva ett grönare liv så kommer det inte att göra någon skillnad. Vi måste handla kollektivt, därför är individuella lösningar dömda att misslyckas. Vi har en mycket effektiv organisation för kollektiva handlingar, staten. Därför är det enda realistiska sättet att åstadkomma en minskning av våra utsläpp att få staten att gripa in.

2. En koldioxidskatt är dem mest kostnadseffektiva sättet att minska utsläppen, enligt en enig kår av ekonomer och samhällsvetare. Genom att höja priset på fossila produkter minskar man konsumtionen av dessa produkter, och gör fossilfria alternativ mer attraktiva.

3. En koldioxidskatt är (precis som momsen) regressiv, det betyder att den drabbar fattiga hårdast. Därför bör den vara omsättningsneutral. Det betyder att pengarna från koldioxidskatten används till att minska andra skatter. Mitt förslag är en höjning av grundavdraget, vilket skulle ge en lika stor skattesänkning i kronor åt alla som betalar inkomstskatt.

4. Politiker kommer aldrig att driva igenom en sådan här skatt utan att de känner att medborgare kräver det av dem. Den politiska kostnaden skulle vara för stor. Men relativt få människor kan påverka våra politiker om det mailar och ringer.

Det är så här vi effektivt minskar våra utsläpp. Genom att maila och ringa våra politiker, och ställer konkreta krav.

 

Publicerad måndag, mars 25th, 2013 i etik, klimatet, politik.

3 kommentarer

  1. Hej!
    Jo, det är jättebra att vi får höja skatten vad gäller konsumtion av fossila bränslen, men hur gör vi med människor i glesbyggdbefolkade områden, samt de som tvingas använda vissa fordon i sina arbeten. Titta på Norrbotten, där kollektivtrafiken minst sagt lyser med sin frånvaro. Ett liv utan bil är i nuläget inte en möjlig lösning för dem som bor i glesbyggden och behöver ta sig till jobb och skola. Hur minskar vi utsläppen utan att sabba för glesbyggd, renskötarna t. ex. Har du några idéer?

  2. Hej Mirja! Jag anser att vi ska lämna tillbaka glesbygden till naturen. Här utvecklar jag det resonemanget: http://politiskfilosofi.com/2012/08/26/mina-drommars-stad/

  3. Hej!

Vad tycker du?