Ett argument för generell (men frivillig, reversibel och tillfällig) sterilisering av pojkar

Att vara förälder är ett stort ansvar, som vi inte bör åta oss lättvindigt  Som förälder har du en skyldighet att skydda ditt barn och ge det en möjlighet att blomstra som människa. Dessvärre är det många som brister i denna skyldighet, antingen genom underlåtelse  eller genom att aktiv kränka sina barn. Det är förmodligen ingen överdrift att en stor del av de sociala problem vi har idag beror på att föräldrar i någon mån brustit i sina åtaganden. I många av dessa fall beror det på att föräldraskapet varit oplanerat. Personer som hade kunnat vara goda föräldrar i ett senare skede i livet är för unga, för omogna och för ansvarslösa för att kunna ge sina barn en bra start på livet. Samhället lägger ned en hel del resurser på att förebygga oplanerade föräldraskap, men dess uppmärksamhet har nästan helt fokuserats på kvinnor. Unga tjejer uppmanas att konsumera p-piller för att just förebygga oplanerade graviditeter. Ett skäl till att det fokuseras på just kvinnor är att det inte finns några p-piller för män (eller att de p-piller som finns anses ge bieffekter som är för skadliga för att tillåtas, även om bieffekterna tycks vara identiska som p-piller för kvinnor). Ett annat skäl är att vår kultur anser att det är kvinnors ansvar att inte bli gravida. Män anses sakna en moralisk plikt att förhindra oönskade graviditeter.

Men nu har en ny teknologi börjat testas som kan ändra situationen. Interventionen, vars akronym är RISUG (Reversible Inhibition of Sperm Under Guidance) går ut på att man injicerar ett material i sädesledarna hos män. Materialet stelnar och bildar en hinna på insidan av den smala kanalen. Hinnan neutraliserar spermiernas förmåga att befrukta ägget. Operationen är mycket enkel och kan göras med lokalbedövning. Materialet är verksamt i ungefär tio år och kan spolas bort genom att skölja sädesledaren med saltlösning. Än så länge har inga betydande bieffekter noterats, förutom en tillfällig svullnad av testiklarna direkt efter ingreppet.

Om den här teknologin får godkänt av FDA, det amerikanska läkemedelsverket (den utvärderas för tillfället) bör vi fundera hur vi kan använda oss av den för att komma åt problemet med oönskade graviditeter. Mitt förslag är följande: behandla alla 14-åriga pojkar med detta ämne. Eftersom steriliseringens effekter går över efter tio år skulle de fortfarande kunna bli föräldrar. De som vill bli föräldrar före 24 års ålder ska givetvis kunna uppsöka en läkare och få steriliseringen upphävd. Unga män som vill fortsätta vara steriliserade efter 24 års ålder får själva ta initiativ till proceduren. Mitt förslag skulle få följande konsekvenser:

1) I princip alla tonårsgraviditeter skulle försvinna.
2) Antalet aborter skulle minska dramatiskt.
3) Antalet oplanerade graviditeter skulle minska dramatiskt.
4) Antalet oönskade barn skulle minska dramatiskt.
5) Unga kvinnor skulle slippa äta p-piller, något som skulle förbättra folkhälsan ganska avsevärt.
6) Färre p-piller skulle också reducera den miljöpåverkan som dessa hormoner har.

Det finns en risk att sterila män kan bli mindre motiverade att använda sig av kondom, vilket kan öka spridningen av könssjukdomar. Det här är helt klart ett problem. Men samma argument kan användas mot p-piller. Jag tror att spridningen av könssjukdomar kan hindras på andra sätt än genom att låta alldeles för unga män löpa risken att bli föräldrar.

Publicerad fredag, februari 15th, 2013 i etik, moral, politik.

11 kommentarer

 1. Hej! Jag tycker att samma skulle gälla de som är över 50 !!

 2. kanske en bra ide på pappret, men det faller på att jag aldrig skulle låta staten göra ingrepp på min pung. min pung är min och jag slåss till döden med var och en som försöker göra något med den. jag skulle heller aldrig tillåta staten att göra ingrepp på mina barns könsdelar, vare sig de är pojkar eller flickor.

 3. En av dem som var med och skapade p-pillret ansåg att framtidens p-metod skulle vara att sterilisera män. Tekniken att göra det, samt frysa in spermier finns idag. Även om det krävs speciella omständigheter för att göra det före 25 års ålder. Kostnaden för infrysning betalas av mannen själv.Och nej, det påverkar inte potensen, som många får för sig.
  Däremot kan det säkert vara en lättnad att själv styra över vem som ska bli ens barns mor.

  Annars så är inte alternativet till p-piller ofrivilliga graviditeter, utan andra hormonella läkemedel. Eller det som idag känns betydligt mer modernt och bättre för hälsan, de hormonfria preventivmetoderna. Flera av dem minskar risken för hiv/STI och bevarar därmed både fruktsamheten hos bägge könen.

  Enbart Naturlig familjeplanering, som bygger på kunskap, är en enormt säker metod. Pearl Index 0,4 och kan användas i alla skeden av det fruktsamma livet, samt vid oregelbundna cykler. Kostar inget heller.
  Det finns tjej- och killkondomer i både plast och latex, två, snart tre moderna pessar i silikon. Dessa är insatt kontinuerligt tillsammans med en behaglig effektiv pessargel. Kopparspiral kan även de som aldrig varit gravida ha, i synnerhet den korta modellen. Därtill finns p-dator och fertilitetsmikroskop.

  Problemet är idag att preventivmedelsrådgivare inte informerar sakligt om alla dessa metoder och om hur man kan kombinera dem, ifall extremt hög säkerhet önskas. Få mottagningar har kompetent personal som kan lära ut NFP, instruera om exempelvis tjejkondom eller prova ut optimal pessarmodell i rätt storlek. Sällan finns de korta kopparspiralerna tillgängliga.
  Läkemedelsföretagen tjänar massor på att friska kvinnor äter läkemedel dagligen i decennier och ”utbildar” dvs marknadsför produkterna gratis, sponsrar i princip alla barnmorskekonferenser, kurser, möten etc.

  Lönsamheten för de hormonfria metoderna finns inte alls eller ligger på en betydligt lägre nivå. Det är också en orättvisa i att hormonella preventivmedel subventioneras, men de hormonfria sällan.
  Fram till 1/1 2011 var pessar och kopparspiral helt kostnadsfritt över hela landet, även om få informerade om det. När det togs bort protesterade ingen.
  Idag kostar även sterilisering olika i landet och på vissa ställen går de inte ens att få utfört.
  Sen är det kanske så att vi idag möjligen har för hög ålder på de som blir föräldrar första gången… Lagom är nog bäst. Biologiskt sett är den optimala tiden för kvinnor mellan 20-25 år. När män däremot blir mogna att bli fäder är nog lite mer outgrundligt.

 4. Alexander says:

  Medicinsk ingrepp som sterilisering är jag tveksamt till. Men generellt politik att begränsa barnfödandet, t ex att avskaffa alla bidrag för barn över 1 (som i Kina) eller över 2 (en mjukare åtgärd) är jag mycket positivt. Jordens överbefolkningen måste tas på allvar.

 5. Antisexist says:

  En bättre idé är att lagstifta så att män får rätt att bestämma om abort. Då löser vi många av problemen samtidigt som vi får ett mer jämställt samhälle. När jag läste på Lady Dahmers blogg uppmanade hon folk att göra abort. För män innebär det i dagsläget typ att sparka eller slå kvinnan upprepade gånger i magen när hon sover eftersom vi inte har kommit längre med jämställdheten i Sverige. Vi är ett pinsamt sexistiskt samhälle.

 6. Senior says:

  @Birgit Linderoth

  ”Däremot kan det säkert vara en lättnad att själv styra över vem som ska bli ens barns mor.”

  Det finns ett 100% säkert skydd mot det redan idag, identiskt med det medel kvinnor också kan använda. Sunt förnuft kallas det;

  Vill du inte riskera att få barn med en person, får du helt enkelt låta bli att ha samlag med vederbörande……

 7. Rebecca Smith says:

  You said: 1) I princip alla tonårsgraviditeter skulle försvinna

  are you under the delusion that teenage pregnancies are always caused by teenage boys? Because that’s not even close to being accurate.

  The need to force sterilize the polygamists & over breeding, criminal, and non working illiterates – otherwise you should move to some other fascist, communist or dictator state to peddle your wares.

 8. Mister E says:

  So we allow abortions on the grounds of ”it’s my body”.. yet you’d argue to take that same bodily autonomy away from boys?… Are you really that dense? Or do you simply view men and boys in such a way that somehow allows you to justify neutering them as if they were a stray dog you picked up from the street? I truly feel sorry for you.

 9. En trevlig, kanske något provocerande, text!
  Jag gav texten till mina elever (filosofi, årkurs 3, gymnasiet).
  Jag blir nästan lite stolt (stolthet är väl egentligen en underlig känsla?) när jag inser att deras argumentation håller bra mycket högre kvalité än de flesta kommentarerna här.

Vad tycker du?