Framtida generationer och radioaktivt avfall

Vad gäller människor i framtiden så finns det tre huvudsakliga scenarier som är relevanta.
1. Förintelse = 0 människor

2. Kollaps = civilisationen kollapsar och mänskligheten lever en tillvaro som kan liknas det som skildras i filmen ”The Road”.

3. Fortsatt ekonomisk tillväxt ca 3% per år (den globala genomsnittstillväxten de senaste 100 åren).
Om 3 inträffar innebär det att medianinkomsttagaren i världen år 2050 kommer att ha en inkomst som en medianinkomsttagare i EU har idag. År 2100 kommer världens befolkning vara mycket rikare än vad vi är idag. Dessa människor kommer att ha de finansiella möjligheterna att hantera miljöproblem på ett sätt som vi saknar idag. Teknologi kan finnas då för att hantera radioaktivt och giftigt avfall (kom ihåg att radioaktivt avfall från kärnreaktorer är endast 1% av världens giftiga avfall, där det mesta kommer från tung industri och gruvdrift).
Om 2 inträffar så kommer det förmodligen inte vara på grund av radioaktivt avfall, även om atombomber är helt klart en risk, om en ny kapprustning inleds. Men om 2 inträffar så är giftigt och radioaktivt avfall ett stort problem. De människor som kommer att finnas i 2 kommer att vara mycket fattigare än vad vi är, så de kommer inte att ha några som helst möjligheter att göra nåt åt saken.
Om 1 inträffar (det värsta alternativet enl. mig) så spelar avfallet ingen större roll. Visserligen kan avfallet rubba vissa ekosystem, men vissa arter kommer att gynnas på andras bekostnad. Insekter, bakterier och små djur med hög anpassningsförmåga kommer att trivas bättre, medan större djur kommer att skadas.
Jag tror att det viktigaste vi kan ge människor i framtiden är en framtid överhuvudtaget. Det innebär att vi måste aktivt och systematiskt förebygga att 1 eller 2 inträffar. Under tiden måste vi hantera giftigt avfall (både radioaktivt och annat) på ett sätt så att det inte skadar oss eller personer i den nära framtiden. Min uppfattning är att radioaktivt avfall från kärnreaktorer är ganska säkert om man jämför med andra sorters giftigt avfall, särskilt från gruvdrift. Den värsta skurken i sammanhanget är, tror jag, förbränning och brytning av kol. Utsläpp från kolkraftverk innehåller kvicksilver och andra giftiga/radioaktiva partiklar, och bidrar till att döda massor av människor varje dag, särskilt i den fattiga delen av världen, men även i USA.

 

Världen om 100 år kommer, givet att vi undviker 1 eller 2, att vara ett väldigt bra ställe tror jag. Vi kommer att vara mycket rikare, sjukdomar kommer att vara relativt sällsynta, ojämlikhet mellan olika delar av världen kommer att vara liten. Däremot är risken stor att ojämlikheten inom länder kommer att vara stor. Vi kommer att vara betydligt äldre, medianåldern kommer att vara mer än 10 år högre än vad den är idag, och därmed kommer kulturen att återspegla detta. De flesta (70-80 %) människorna kommer bo i storstäder, och städerna kommer att vara ganska lika varandra. Vi kommer att vara 10 miljarder människor. Allt detta är gissningar, men jag tror att det finns en viss rimlighet i detta.

 

Om jag får fortsätta gissa så kommer mänskligheten finnas på andra planeter i vårt solsystem om 1000 år. ”Människor” kommer se helt annorlunda ut än vad vi gör idag. Vi kommer att konsumera lika mycket energi som vår sol utstrålar, och kommer att kunna göra fantastiska saker med denna energi, saker vi idag inte ens kan föreställa oss. Om scenario 2 inträffar inom 100 år så kanske mänskligheten är där vi befinner oss idag om 1000 år, men chansen är liten. Vi har förbrukat väldigt många naturresurser, och det kan bli svårt för vår civilisation att återuppstå.

 

Om 100 000 år kommer ”människan” att finnas kring andra stjärnor, och det kan komma att finnas väldigt många av oss.

Publicerad lördag, augusti 25th, 2012 i etik, moral, politik.

Vad tycker du?