Modernista

Jag anser att det finns en hel del evidens för att moderna och liberala värderingar håller på att ta över hela världen. Ta följande i beakatande.

1. För 100 år sedan var i princip alla länder efterblivna, auktoritära, religiösa. Detta gäller även Sverige. Om vi lyckades bli liberala, demokratiska och pluralistiska så borde andra länder som befinner sig på den nivå vi befann oss för hundra år sedan också kunna bli det. Min poäng är att de omoderna värderingar vi ser i så kallade hederskulturer också fanns i den svenska kulturen förr i tiden. Det finns ingen fundamental skillnad i kultur, bara i utvecklingstillstånd.

2. Men bilden av länder i Asien och Afrika som många har är ganska ouppdaterad. Värderingar har skiftat även här, till det bättre. Analfabetismen har rasat, från nästan 100% efter kolonialismen, till att 90% av barnen i Asien och Afrika numera kan läsa. Urbaniseringen har accelererat, och TV har spritt moderna värderingar. Man kan se detta i att giftasåldern stadigt ökat, kvinnors deltagande i arbetsmarknaden har ökat, barnfamiljernas storlek har minskat dramatiskt (i Iran från 6 barn per kvinna på 80-talet till 2,6 barn nu), acceptansen för homosexualitet har också gått fram i de flesta länderna, även om det är mer ojämna framsteg på den här fronten. Det stämmer förvisso att islamismen nu gör politisk comeback i arabvärlden. Men det beror på en rad olika faktorer. Att folk röstar på islamisterna beror på att de (med rätta) uppfattat alla andra partier vara hopplöst korrupta. Så bilden av ”det muslimska ursprungslandet” är en ganska föränderlig och dynamisk sådan.

3. Bilden av att utlänningar i Sverige isolerar sig och inte vill integreras i samhället är delvis missvisande. Det första många utlänningar som får jobb gör är att flytta från de miljonprogramsområden som förknippas med fattigdom. Många värderingar förändras omedelbart vid ankomsten till Sverige, som till exempel stödet för könsstympning. Andra värderingar tar längre tid, ibland en eller två generationer. Men om man observerar barn till utlänningar i min ålder, så är en mycket större andel av dem anhängare till det moderna projektet än deras föräldrar. Deras barn kommer att vara ännu mer integrerade. Vissa invandrare kommer att välja isolering, kanske främst de som kommit hit från krig tortyr och förföljelse. Men den isoleringen är av hälsoskäl snarare än av kulturella skäl. Andra invandrare, som är analfabeter och för gamla för att gå tillbaka till skolan, kommer aldrig att kunna bli helt integrerade. Men deras släktingar kommer att bli det. Att enskilda individer aldrig får kontakt med det svenska samhället är i sig inget problem, anser jag. Vi har råd att ge dessa människor en fristad på ålderns höst. Dessutom är det inte nödvändigtvis dåligt att etniska minoriteter skapar ”ghetton”, om detta innebär att dessa minoriteter får en större chans att tillsammans etablera sig i samhället. Den syrianska minoriteten har på ett mycket framgångsrikt sätt gjort detta, liksom många minoriteter i USA. Visserligen leder en sådan samlevnadsform till att interaktionen med majoritetssamhället minskar och därmed också att integrationsprocessen blir långsammare. Men det väsentliga i sammanhanget är att minoriteter får en möjlighet att försörja sig själva och stärka sin självkänsla.

4. Men svensk kultur är inte slutstationen eller det moderna idealet. Svensk kultur är fortfarande hopplöst traditionsbunden, auktoritär, mystisk, vetenskapsskeptisk, provinsiell och nationalistisk. Vi svenskar måste även vi integreras i det moderna globala samhället, och göra oss av med våra nationella svärmerier och idylliska föreställningar. Men det kommer också tror jag.

Publicerad torsdag, februari 23rd, 2012 i etik.

Vad tycker du?