Att konstruera den sociala världen

I Telefonplans kulturhus Midsommargården, diskuterades hur den sociala verkligheten skapas och upprätthålls.

Del ett

Del två

Vad tycker du?