Samtal om Francis Fukuyama och mänskligheten

Samtal om Francis Fukuyama och mänskligheten from Stiftelsen Människan on Vimeo.

Filosofen Karim Jebari samtalar med Carina Erhenholm på TURteatern om pjäsen ”Den sista männiksan”. Vilka filosofiska och etiska konsekvenser skulle förekomsten av intelligenta, kännande robotar innebära?

Publicerad torsdag, februari 17th, 2011 i etik, filosofi, moral.

2 kommentarer

  1. Det är alltid roligt att färdas med dina gränsöverskridande tankar om människan och hennes villkor. Det mänskliga/omänskliga, det meningsfulla/meningslösa, i våra handlingar får mig alltid att fundera på hur mycket som är egen vilja från det genetiska arvet och den psyko-sociala miljön.

    Tankens kraft och människans förmåga till att förbättra sina förutsättningar är ofattbart stora men jag är inte säker på att den här upplevelsehysterin till självförverkligande och leva in sig i en fantasivärld är bara av godo.

    Vad är egentligen en smartare och mer intelligent människa?Människan är väl det djur som minutiöst planerar sin egen undergång.En programerad människa som använder sig av sin hjärna till fullo skulle nog gagna individen på hennes planhalva men är långt ifrån säker om det skulle medföra oss alla bara nytta.

  2. Ur Wikipedia: ”Till intelligensen räknas vanligen förmågorna att resonera, planera, lösa problem, associera, tänka abstrakt, förstå idéer och språk, komplicerade orsakssammanhang samt förmågan till inlärning.”

    Intelligens har alltså inget att göra med allmän visdom.

Vad tycker du?