Om hjärnimplantat och existentiell risk

Ett föredrag för H+ i Lund, där Karim Jebari redogör för moderna hjärnimplantat och hur de kan användas för att förebygga existentiell risk.

Abstract: Brain machine interface (BMI) technology makes direct communication between the brain and a machine possible by means of electrodes. This paper reviews the existing and emerging technologies in this field and in the field of neuroimaging techniques and offers a systematic inquiry into the relevant ethical problems that are likely to emerge in the following decades.

Karim Jebari är doktorand i filosofi vid KTH. Han undervisar i bioetik, medicinsk etik och vetenskaplig metodologi på KTH. Forskar om etiska aspekter av hjärnimplantat. Karim bloggar om politik, filosofi, ekonomi och annat i bloggen politiskfilosofi.com

Skriver just nu om definitionen av ”människa”, vad mänsklighetens undergång innebär och om hur smart AI egntligen kan vara utan att bli medvetna. Och funderar på att förbättra djur (”uplifting”).

Publicerad lördag, november 13th, 2010 i etik, filosofi, moral.

En kommentar

  1. Tack för en intressant föreläsning om hjärnimplantering. Människan verse maskin….elektroder och roboter. Vad är en människa? Existens utan essens…..vad är en autonomi? Det är i frågorna och fantasin som spänningen finns mer än svaren.

    Kwame Toure

Vad tycker du?