GINI och jämlikhet

GINI-koefficienten är ett mått på hur resurserna är fördelade i ett land. Ju lägre GINI, desto mer jämlikt är det. GINI 0 innebär att alla har exakt samma summa pengar. GINI 1 innebär att en person har alla pengar och att ingen annan har pengar alls.

gini coefficient world cia report 2009

Här ser vi en karta över hur de olika länderna har det. Värt att notera är att de nordiska länderna tycks ha lägst GINI, medan Sydamerika och Afrika söder om Sahara verkar ha relativt hög GINI. Intressant är också att många asiatiska länder, som uppfattas som väldigt ojämlika, befinner sig mellan en amerikansk och en europeisk nivå. Kina och USA har samma GINI. Det är också intressant att notera att Indien, ett land som i alla fall jag trodde var extremt ojämlikt ligger ganska nära europeiska nivåer i jämlikhet. Frågan är bara vad som kommer hända allt eftersom tillväxten ökar.

Publicerad onsdag, november 11th, 2009 i ekonomi, etik.

2 kommentarer

  1. Dessutom kan man konstatera att högerstyrda Colombia är mer jämlikt än ”socialistiska” Venezuela, som är lika ojämlikt som USA.

  2. Man in Black says:

    Sub Saharan Africa does not have a high GINI, it is only the southern African states. There is a difference.

Vad tycker du?