Möss och människor

Att forskare vid Chinese Academy of Sciences lyckats klona möss är numera vardagsmat. Men Dr Zhao Xiaoyang och Dr Li Wei rapporterar i senaste numret av Nature, att de har lyckats klona möss från vanliga celler. Detta är riktigt intressant. De har lyckats genmanipulera vanliga celler från möss, genom att aktivera fyra gener i dessa celler så att de blir mycket lika embryonala stamceller.

Detta innebär, som deras experiment visade, att när de manipulerade cellerna injicerades i tidigt utvecklade musembryon så utvecklades embryot till en individ där vissa delarna av kroppen kom från den främmande cellen och vissa kom från det ursprungliga embryot. Det visar att de manipulerade cellerna hade förmåga att utvecklas till en mängd olika celler och att bygga upp en mängd olika organ.

Men Dr Zhao och Dr Lis celler har visat sig vara än mer lika embryonala stamceller. De visade detta genom att tillverka en speciell sorts embryo vars originalceller kan bygga en moderkaka men kan inte överleva i själva embryot. För att embryot ska överleva måste den injiceras med antingen en embryonal stamcell eller en manipulerad cell som har, likt embryonala stamceller, förmågan att utvecklas till en hel organism. Dr Zhao och Dr Lis celler klarade av detta. Från en vanlig muscell lyckade man alltså skapa en livs levande mus. Om denna teknik kan tillämpas på människor kommer vi i framtiden inte att behöva embryonala stamceller för att tillverka biologiskt material för medicinska ändamål, till exempel ny benmärg eller nya hudceller. I framtiden hägrar möjligheten att odla organ med en patients egna hud- eller blodceller, organ som är genetiskt identiska patientens och därmed inte riskerar att avvisas av kroppen.

Publicerad söndag, augusti 2nd, 2009 i Allmänt, filosofi.

2 kommentarer

  1. Det där låter jäkligt spännande. Förstår jag det rätt blir vi våra egna organdonatorer då. Kanske det här kan neutralisera protester från religiösa grupper som annars krånglar om exempelvis blodtransfusioner?

    Då kan man ju undra om detta kommer att förlänga vår livslängd, och vilka ”vi” blir i detta sammanhang. En teknik för alla, eller för en liten svinrik elit?

    Och vad händer med den extra tid som ”vi” får till skänks av denna nya teknik? Kommer folk att läsa goda böcker om filosofi, eller bara sitta och glo på TV-såpor?

Vad tycker du?