Pigouvianska subventioner

Ibland innebär vissa marknadsaktiviteter positiva externaliteter. Det innebär att de får effekter som är positiva för en tredje part som inte direkt belönar de som är direkt inblandade i marknadsaktiviteten. Eftersom dessa inte belönas för detta tenderar denna typ av aktiviteter att förekomma för sällan för att utfallet ska vara optimalt. Därför kan det i visa fall vara klokt att subventionera denna typ av marknadsaktiviteter för att korrigera en viss typ av marknadsmisslyckande. Dessa subventioner kallas för pigouvianska subventioner.

Ett exempel på denna typ av marknadsaktivitet är konsumtion av utbildningstjänster. En person som utbildar sig ökar produktiviteten i samhället, minskar sannolikheten att han/hon kommer att bli brottsling, minskar risken för livsstilsrelaterade sjukdomar, ökar tilliten i samhället och underlättar ekonomisk strukturomvandling. Därför är det mycket lönsamt för ett samhälle att subventionera utbildning för sina medborgare. Om utbildning subventioneras kommer fler att utbilda sig än vad som hade varit fallet om utbildning inte hade subventionerat sig, och alla kommer att gynnas av detta.

Andra typer av marknadsaktiviteter som medför positiva externaliteter är kollektivt resande, konsumtion av vacciner, konsumtion av handtvål och konsumtion av tät och flexibel bostadsyta (hyreslägenheter). Om dessa marknadsaktiviteter skulle subventioneras skulle samhället bli mer effektivt.

En kommentar

Vad tycker du?