Höknästet blickar högerut

Enligt Eurostat var inflationen i Eurozonen 0,6% i april. Detta var marginellt lägre än vad man hade räknat med. Enligt analytiker vid UniCredit kommer inflationen att fortsätta falla mot noll nästa månad. Deflation är sannolikt under sommaren. Samtidigt fortsätter arbetslösheten att växa. Senaste siffrorna var 8,9% för Eurozonen, enligt Eurostat. The Economist förutspår en minskning av BNP med 3,4% under 2009. Dessa är dystra tider.

I ljuset av dessa dystra utsikter framstår den Europeiska centralbankens (ECB) försiktiga räntesänkningar som obegripliga. USAs centralbank (The Fed) har sin reporänta på 0-0,25%, och man har tagit till en del exotiska åtgärder för att minska den reala räntan ännu mer. Bank of England har sin reporänta på 0,5% och är ännu aggressivare än The Fed i sin ”kvantitativa lättnad”, det vill säga pengatryckning för att öka inflationen, något som lyckats över förväntan. Storbritannien har nu en inflation på ca 2,9% vilket i praktiken innebär en negativ reporänta på -2,4%.

Med tanke på Euroländernas svåra ekonomiska läge är det obegripligt att ECB står med armarna i kors och väntas sänka räntan med endast en fjärdedels procent, från 1,25% till 1%. Räntan borde vara på 0%.

Enda förklaringen till ECBs bisarra räntepolitik är att de är högerextrema räntehökar. Ingen moderat- eller centerekonom skulle rekommendera en sådan återhållsam räntepolitik i dessa svåra tider. Detta kan vara bra att komma ihåg till nästa EMU-folkomröstning.

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , ,

Vad tycker du?