Är det försent?

Enligt forskarna som möttes i klimatmötet i Köpenhamn har vi goda skäl att vara alarmistiska. I ljuset av nya data är IPCC:s uppskattningar alldeles för optimistiska på flera olika sätt. Dels kommer havsnivårena att stiga mycket mer än beräknat, dels kommer klimatkatastrofen snarare än vad vi hittills trott. Risken att planeten blir 2° C varmare är överhängande. Och sannolikheten att en sådan uppvärmning i sin tur kommer att orsaka en irreversibel och mycket snabb uppvärming, till kanske 6° C inom ett sekel, är mycket stor. Konsekvenserna för vår civilisation som vi känner den är svåra att förutsäga. Vissa bedömare, som James Lovelock, fruktar att upp till fem miljarder människor kan komma att dö.

Det rör sig inte längre om en global kris, jämförbar med finanskrisen, det rör sig om en akut global nödsituation, jämförbar med andra världskriget. Vår och andra regeringar bör handla i enlighet med den vetenskapligt underbyggda uppfattningen att den förestående klimatkollapsen kan vara slutet för mänsklighetens stoltaste gärningar. Det skulle vara en kolossal katastrof.

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , ,

Publicerad tisdag, mars 17th, 2009 i klimatet.

En kommentar

Vad tycker du?