Klimatfrågan: vad staten inte bör göra

Staten kan och bör agera kraftfullt för att nationellt och internationellt medverka till att minska utsläppen av växthusgaser. Detta är alla politiska partier och nästan alla opinionsbildare eniga om. Men när man ska agera kraftfullt finns det alltid en hel del särintressen som vill ta del av statens plånbok. Och det finns minst lika många lokala eller ideologiska särintressen som vill förbjuda/beskatta/begränsa en särskild energiform eller verksamhet. Miljövänner är inte mindre immuna mot fördomar och metodfel än industrialister och motorister.

Därför är det av yttersta vikt att statens klimatpolitik är så lite inskränkande som möjligt. Utöver det som staten traditionellt spenderar pengar på bör inga nya pengar spenderas. Utöver det som förbjuds av hänsyn till människors säkerhet och välfärd bör inget nytt förbjudas. Alltså bör staten sluta strö våra skattepengar över sina älsklingsprojekt och rikta in sig på att den traditionella kärnverksamheten är hållbar.

1. Miljöbilspremien är ett typiskt exempel på ett extremt dumt sätt att slösa med skattepengar. Man ger en subvention helt enkelt till de som köper en ”miljöbil”. Problemet är att definitionen på en miljöbil är extremt tillåtande. Alltså räknas en Volvo v70 flexifuel, en av de törstigaste bilarna i bilparken, som en miljöbil. Trots att den förmodligen körs lika mycket på bensin som med etanol.

2. Subventioner av fönster, biobränsleanordningar, och solvärme är andra exempel på välmenande men i huvudsak missriktade stödåtgärder. Dessa snedvrider marknaden, är oförutsägbara och riskerar att skada utvecklingen av en stabil efterfrågan. Eftersom konsumenter och leverantörer av dessa tjänster aldrig vet om hur subventionerna kommer att utvecklas över en längre tidsperiod vågar man inte investera i större kapacitet och kunder skjuter upp sina inköp i väntan på större subventioner.

3. Subventioner av etanol och biogas snedvrider också marknaden. Genom att skattebefria dessa energiformer missgynnar man t ex elhybrider och elbilar, samt gör det mindre lönsamt för bilindustrin att satsa på bensinsnåla motorer.

4. Staten bör inte heller punktbeskatta varor och tjänster. Genom punktbeskattning minskar man möjligheten till att mer energisnåla alternativ utvecklas.

5. Staten bör inte heller förbjuda varor och tjänster med avseende på klimatet. Det är sant att till exempel värmeslingor för gräsmattan är upprörande energislöseri, men det bästa sättet att styra folks konsumtion på är inte nödvändigtvis med förbud. Samma resultat kan uppnås med beskattning. Om likvärdiga resultat kan uppnås med lättare interventioner i männsikors frihet bör det alternativet väljas.

6. El-certifikatsystemet har tillåtit en stor utbyggnad av vinkraften. Ändå vindkraften ökat relativt långsamt eftersom vindkraftsleverantörerna inte kan lita på att systemet kommer att permanenteras. Elcertifikaten gynnar grön energi som vind, även i de fall där t ex ”negawatts”, alltså energibesparingar i själva verket skulle vara mer kostnadseffektivt.

7. Staten bör inte beskatta vissa grupper hårdare än andra bara för att de har svagare politiska ställning. Alla sektorer i samhället måste betala för sina koldioxidutsläpp.

8. Diskussionen om huruvida vi bör reducera utsläpp inom eller utanför våra gränser har fått oproportionerligt ideologiska övertoner. Högern tenderar att bortse från mycket av det fiffel och korruption som gör att det är tveksamt om utländska investeringar i ökade enerigeffektivitet/grön el är mer lönsamma än motsvarande investeringar i Sverige eller i vårt närområde. Vänstern tenderar att bortse från att många av dessa investeringar är eller har åtminstone potentialen att vara mycket mer effektiva än investeringar i Sverige. Vi bör ta avstånd från ideologiskt mättade resonemang och vara brutalt pragmatiska.

9. Inte heller vad gäller kärnkraften bör vi resonera ideologiskt. Tillåt kärnkraft, men ställ hårda krav på dess säkerhet och på hanteringen av avfallet. Subventionera den inte med ett enda öre. Låt sedan marknaden bestämma hur vi ska lösa klimatkrisen.

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , ,

Publicerad tisdag, februari 24th, 2009 i ekonomi, klimatet, politik.

Vad tycker du?