Massmord och marknaden

I nummer 373 av den Brittiska tidskriften The Lancet redovisar forskarna David Stuckler, Lawrence King och Martin McKee en studie som kan och bör få stora konsekvenser för den ekonomiska och politiska diskussionen. De undersöker den kraftigt ökade mortalitet hos framförallt ryska medelålders män i Ryssland efter Sovjetunionens fall. Den förväntade medellivslängden för män föll med fem år mellan 1991 och 1994, vilket innebar att antalet människor som dog i förtid ökade dramatiskt.

Man kan utan att överdriva tala om ett dödande i enorm skala som skedde i det tysta, och vars spår vi ser än idag i det ryska samhället. Kriminaliteten, våldet, alkoholkonsumtionen, självmorden och korruptionen är endemiska. Den politiska apatin och hatet mot utlänningar och homosexuella är vida spritt. Det torde inte vara kontroversiellt att påstå att 90-talets nyliberala "shockterapier" bäddade för den politiska situation som dagens autokratiska och korrupta ledarskap utnyttjar.

Forskarnas slutsats är att det var just de massiva privatiseringarna som Jeltsins regering genomförde, på västerländska ekonomers order, som orsakade denna demografiska katastrof. betydelsen av denna studie kan inte överskattas. Vi har här svart på vitt att ekonomisk nyliberalism, genomförd i form av så kallad "shockterapi", kan leda till miljontals människors för tidiga död. Vi borde komma ihåg detta. Nyliberalismen är potentiellt lika farlig som andra utopiska ideologier som vill "experimentera" på hela samhällen.

The Economist delar inte forskarnas slutsatser, men lyckas uppenbarligen inte ge en tillfredsställande alternativ förklaring. Se även forskarnas svar.

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , ,

Publicerad tisdag, februari 17th, 2009 i ekonomi, filosofi, politik.

Vad tycker du?