Bygg inte Förbifart Stockholm!

Igår föreslog Vägverket att de mest kritiserade delarna av Förbifart Stockholm, som skulle ha gått över Grimstaskogen och Lövön, ska istället dras i form av en tunnel. Förslaget visar att Vägverkets utredare verkar sakna det minimum av sunt förnuft man kan kräva av en statlig myndighet. Redan utan att gräva en 16 kilometer lång tunnel på 60 meters djup skulle Förbifart Stockholm kosta 25 miljarder kronor. Vad den extra tunneln kan komma att kosta vågar inte ens Vägverket redovisa. Det är knappast spekulativt att oroas för att kostnaderna skulle kunna fördubblas.

Om man vill lägga ned så många miljarder av våra skattepengar på ett infrastrukturprojekt så är det minsta man kan kräva att det ska vara samhällsekonomiskt lönsamt. Men det är mycket tvivelaktigt om Förbifart Stockholm är det. Dess dragning kommer att motverka en utglesning av staden, minskade intäkter för kollektivtrafiken och uppmuntra till mer biltrafik. Enligt SIKA är Förbifart Stockholm inte samhällsekonomiskt motiverat. Flera obeoende experter har stämt in i SIKAs bedömning.

De hisnande summor som Förbifart Stockholm skulle kosta med eller utan tunnel kan användas mycket bättre på andra infrastruktursatsningar. Ett exempel på en sådan satsning är en yttre tvärbaneringled, som utretts grundligt och som är utan tvekan samhällsekonomiskt lönsam. En sådan ringled skulle knyta ihop förorterna och skapa förutsättningar för en mer sammanhållen, tät och hållbar stad. Om man är intresserad av regionala lösningar för att förbättra rörligheten i Mälardalen vore en snabbspårväg till Västerås en sund investering, även om en snabbspårväg till Göteborg borde prioriteras. Det finns hursomhelst stora behov att göra omfattande investeringar i ny infrastruktur. Och nu när recessionen står för dörren är det ett gyllene tillfälle att spendera pengar på den här typen av satsningar.

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , ,

vill du veta mer om mig? Kolla min hemsida

Publicerad tisdag, januari 27th, 2009 i ekonomi, klimatet, politik.

Vad tycker du?