Förändringens vind

Vindkraft är det mest kostnadseffektiva sättet att producera grön el på. Vi borde bygga fler vinkraftverk. Nu.

Enligt en artikel i senaste The Economist är kostnaden för vindkraft 0,1 USD/KWh år 2007. Med en koldioxidskatt på 30 USD/ton C02 är vindkraften lönsam i de allra flesta marknaderna utan subventioner, enligt Maria Sicilia från International Energy Agency (IEA). Som en jämförelse så krävs det en koldioxidskatt på 100-200 USD/ton CO2 för att nya kärnkraftverk ska vara lönsamma, enligt en studie från MIT, som jag diskuterat i ett tidigare inlägg.

Det som under 2006 och 2007 hållit priserna höga var höga priser på stål. Dessa priser har fallit dramatiskt det senaste året. Produktionen av vindkraft är dessvärre relativt begränsad. Alla företag som idag tillverkar vindkraftverk har fulla orderböcker och kunder måste vänta i upp till ett år innan de får sina snurror levererade. Därför behövs det politiska utfästelser att koldioxidskatten kommer att höjas successivt. Som det ser ut idag vågar vindkraftsbolagen inte expandera i tillräcklig utsträckning. Om politikerna skulle få för sig att inte fortsätta höja eller kraftigt sänka koldioxidskatten så skulle industrins framtid vara hotad.

                                                

Läs även andra bloggares åsikter om , , , ,

Vill du veta mer om mig? Kolla min hemsida

Publicerad torsdag, december 11th, 2008 i ekonomi, klimatet.

Vad tycker du?