Till marknadskapitalismens försvar

När telefonerna introducerades i Sverige blev telegrafisterna arbetslösa. Ingen efterfrågade deras kompetens längre. Likaså innebar datorns spridning att skrivmaskinstillverkare och reparatörer fick sadla om. De som inte bytte verksamhet gick i konkurs. Enorma mängder kapital och kompetens gick förlorad. Detta är vad som ibland kallas "kapitalismens kreativa förstörelsekraft", och som är en central aspekt i ett kapitalistiskt system. Kapitalismen förmår att kanalisera pengar till nya idéer med stor potential och därmed snabbt för ut dem på marknaden. Men detta är bara möjligt om kapital, arbetskraft och konsumtionsutrymme frigörs på andra håll. Det innebär att för att kapitaliasmen ska kunna skapa, måste den också förstöra. Denna process har pågått i mer än hundra år och gett oss rikedomar som vi knappt kunnat föreställa oss då. Industrier och branscher som är olönsamma, stelbenta eller ineffektiva utplånas för att ge plats åt lönsamma och flexibla företag. Det är detta som skapar rikedom i samhället.

De senaste månadernas kaos på finansmarknaderna över hela världen har i ett slag ändrat debattklimatet. Pendeln har slagit över från en nyliberal föreställningsvärld där marknaden är perfekt och kan på egen hand lösa alla problem till en mer pragmatisk och moderat uppfattning att marknaden behöver staten, dess regeringar och styrsystem. Men det riskerar att gå för långt, både här i EU och på andra sidan Atlanten. Nu när bilföretagen runt om i Västvärlden blöder kapital, efterfrågan är iskall och kredit är i princip omöjligt att få tag på hörs rop från fackföreningar, vänsterpartier, företagspampar attnationalisera eller åtminstone subventionera bilindustrin. Man menar att den kapitalförstöring som kapitalismen fört till Västra Götalandsregionen är av ondo. Det må vara av ondo för de anställda på Volvo, men det är av godo för samhället i stort. Bilföretag över hela EU och USA förlorar massor av pengar. Om de ska överleva så måste de snabbt hitta en produkt som är förenlig med konsumenternas önskemål.

Marknaden är inte perfekt. Den tar inte hänsyn till externa kostnader, såsom miljöförstöring och klimatutsläpp. Den strävar mot monopol och karteller. Marknaden är procyklisk och tar alldeles för stora risker. Marknaden bekämpar insyn och rättvisa när den gynnas av det. Därför bör staten vara överordnad marknaden. Därför bör lagstiftning sätta gränser för vad marknadsaktörer bör få göra och säkerställa att de spelar med öppna kort. Därför bör staten beskatta externa kostnader som marknaden inte förmår att ta hänsyn till. Därför bör staten gasa och bromsa för att balansera konjunkturerna och motverka marknadens procykliska natur.

Marknaden är inte perfekt, men den kan fixas av statlig reglering och översikt. Marknaden är inte perfekt, men det enda systemet som tycks funka. Så när industribaroner och fackpampar vill att vi skattebetalare ska upphäva marknadsmekanismen och stå för kalaset, då vill jag se en plan för alternativet. Hur länge tänkte sig de att vi skattebetalare ska subventionera Volvos överproduktion av bilar?

Johan Norberg uttrycker det hela  på ett föredömligt sätt.

Vill du vet amer om mig? Kolla min hemsida

Publicerad söndag, december 7th, 2008 i ekonomi, filosofi.

Vad tycker du?