Klimatskatt nu!

I dag är regeringens klimatpolitik en salig röra av subventioner som införs och avskaffas utan framförhållning eller planering. Regeringen borde omdedelbart avskaffa alla subventioner för "klimatvänliga" produkter och införa en omsättningsneutral klimatskatt.

Det råder enighet bland ekonomer att det effektivaste sättet att snabbt reducera utsläppen av koldioxid och andra växthusgaser är med hjälp av en klimatskatt. En sådan skatt skulle beskatta varje kg CO2-e (koldioxidekvivalent) med en viss summa. Den bästa modellen för en sådan beskattning vore en successiv ökning av skatten med säg 50 öre/kg CO2-e per år, fram tills vi uppnått de uppsatta klimatmålen.

Klimatskatten måste dock vara omsättningsneutral. Det innebär att varje skattekrona staten tar vid pumpen måste ges tillbaka till medborgarna i form av ett klimatavdrag på skatten. Detta avdrag bör vara lika stort i kronor för samtliga inkomsttagare, vilket innebär att det blir "platt" avdrag. Det finns flera goda skäl att införa ett sådant avdrag.

1. Klimatskatten är, i likhet med momsen, regressiv. Det innebär att den drabbar alla lika mycket, oavsett inkomst. Det innebär att de fattigaste drabbas särskilt svårt av en klimatskatt. Ett klimatavdrag skulle i viss mån kompensera de fattigaste.

2. En klimatskatt utan klimatavdrag skulle pressa ned ekonomin i djup depression.

3. En klimatskatt utan avdrag kan aldrig vinna folkligt stöd.

4. En klimatskatt med avdrag är en rättvis och effektiv marknadsbaserad lösning på klimatproblemet.

5. En klimatskatt med avdrag är billigare för oss skattebetalare än den djungel av missriktade subventioner och illa planerade bidrag som regeringen strör omkring sig.

Jag kräver att regeringen:
1. Inför klimatskatt med avdrag i Sverige omgående

2. Avskaffar alla kostasamma och ineffektiva subventioner som snedvrider marknaden

3. Föreslår denna modell för EU- kommissionen

4. Förespråkar en global tillämpning av klimatskatt med avdrag under Köpenhamnsmötet nästa år.

Vill du veta mer? Kolla min hemsida.

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , ,

Publicerad söndag, december 7th, 2008 i ekonomi, klimatet, politik.

Vad tycker du?