Lästips: The economist om globaliseringen

The economist må vara en publikation vars opinionsjournalistik är långt höger om den politiska mitten i Sverige. Men det är även den bästa journalistiska produkt som finns idag om man är intresserad av ekonomi och politik. Texterna är osignerade i kontrast till våra dagstidningars allt större bildbylines. Språket är elegant, stramt men samtidigt fyndigt träffsäkert. Analyserna är klara och artiklarna djupa och välresearchade. Tidningen tar ofta ställning i kontroversiella frågor, men dess benägenhet att problematisera dagsaktuella händelser gör att de sällan hänfaller till de drastiska slutsatser och vulgära opinionsstormar som är så vanliga i svenska morgontidningars ledarsidor. The economist är helt enkelt allt vad man inte kan påträffa i svensk dags- eller veckopress.

Den 20/9 publicerade man en särskild rapport om den nya trenden i vår allt mer globaliserade värld: internationella företag från utvecklingsländerna etablerar sig nu i industriländerna. Och de har pengar, självförtroende och idéer. Och de kan förändra vår bild av världen, där bruna människor är fattiga och vita är rika.

Rapporten sponsras av det brittiska handelsdepartamentet och finns följaktligen att ladda ned, gratis, här.

Publicerad tisdag, september 30th, 2008 i ekonomi, Kina, politik.

Vad tycker du?